MAN TeleMatics® - aplikacija

MAN TeleMatics® za iPhone i iPad

MAN TeleMatics® aplikacija

MAN TeleMatics® za iPhone® i iPad®
Dobila nagradu iF Communication Design Award 2013.

Još uvijek se niste prebacili na MAN DigitalServices? Sa MAN TeleMatics® aplikacijom za iPhone® / iPad®, kao i za aparate sa sistemom Android, možete i dalje pristupati aktuelnim podacima o vašim vozilima za hitne intervencije dok ste na putu. U svakom trenutku primate informacije o aktuelnom položaju i statusu vaših vozila, uključujući i podatke o održavanju. Pomoću MAN TeleMatics® aplikacije možete kontaktirati vozača direktno telefonom ili putem SMS poruke (Apple®, iPhone® i iPad® su registrovane marke kompanije Apple, Inc.).

Pregled funkcija aplikacije:

  • Pregled vozila i vozača
  • Pregled kartice i tok rute
  • Vremena upravljanja i mirovanja s preostalim vremenom upravljanja
  • Izvještaji (pregled analize korištenja)
  • Podaci o održavanju

Imajte na umu da od 2017. godine više nije moguće rezervirati uslugu MAN TeleMatics® te da je ukinuta zbog uvođenja usluga MAN DigitalServices.


Trgovina aplikacijama

MAN TeleMatics® aplikaciju možete besplatno preuzeti. Aplikacija je dostupna na 19 jezika. Preduslovi za korištenje su vozilo sa sistemom MAN TeleMatics® i aktivni ugovor o uslugama.

Aplikacija u iTunes trgovini


MAN TeleMatics® postaje MAN DigitalServices

Usluga MAN TeleMatics® odlazi u prošlost, a dolaze nove usluge MAN DigitalServices: još više usluga za telematiku samo za vas. Od ljeta 2017. godine su svi MAN kamioni koji su usklađeni s normom Euro 6c serijski opremljeni s novim sistemom Telematik Bord Modul, sistemom RIO Box*. Prodaja usluga MAN TeleMatics ukinuta je krajem 2017. godine. Postojeći ugovori važe i dalje te se ispunjavaju u cijelosti. Da bi se omogućilo umrežavanje čitavog transportnog ekosistema, mi kao proizvođač usko surađujemo s našim partnerom, tvrtkom RIO. Na otvorenoj platformi RIO Platform, koja je neovisna o proizvođaču i nalazi se u oblaku, možete pristupiti svim digitalnim uslugama u okviru MAN DigitalServices kao i onima koje su specifične za pojedino vozilo, logističkim uslugama sistema RIO i ostalim uslugama dodatnih davatelja usluga – jedna platforma na kojoj se putem interneta mogu rezervirati sve usluge. MAN TeleMatics® postaje MAN DigitalServices i to za vas jednostavno znači: inteligentna optimizacija transporta i logistike zbog još veće ponude usluga na platformi RIO Platform.

Dodatne informacije možete pronaći na našoj stranici www.digital.man ili preko naše korisničke podrške za MAN DigitalServices od ponedjeljka do petka od 08:00 – 17:00 ili preko našeg formulara za kontakt.

* Tehnologija RIO Box od 08/2017. je standardna oprema MAN kamiona usklađenih s normom EURO 6c, TBM2 je kompatibilan sa sistemom RIO, a za informacije o TBM1 kontaktirajte korisničku službu (0800 - 22 55 07 46)

Preduslovi za korištenje sistema
Kao preduslov za korištenje digitalnih usluga potrebno je prijaviti svoje preduzeće i svoja vozila na platformi RIO Platform rio.cloud. Svojom prijavom aktivirate prijenos podataka svojeg sistema RIO Box i tako omogućujete upotrebu besplatne osnovne usluge RIO Essentials. Dodatne digitalne usluge moguće je besplatno rezervirati ili kupiti. Sistem RIO Box se može opcionalno naručiti za vozila MAN TGE od modelske godine 2019. nadalje. Sistem Telematik Bord Modul 1 i 2 nije relevantan za vozila MAN TGE

Kompatibilnost
RIO Box: od 1. 8. 2017. serijski je ugrađen u sve MAN kamione usklađene s normom Euro 6c.
Telematik Bord Modul 2: usluge MAN TeleMatics® i dalje su dostupne u uobičajenom obliku i moguće im je pristupiti na isti način kao i dosada sve do dogovorenog isteka ugovora. Migracija na platformu RIO Platform prema vlastitom izboru putem konektora ili nadogradnje sistema RIO Box.
Telematik Bord Modul 1: informirajte se o mogućnostima povezivanja vaših TBM1 vozila pozivom korisničkoj službi (0800 - 22 55 07 46)