MAN Стратегия за климата 2020

С нашият нов TGE искаме да допринесем за опазването на климата. Вие като наш клиент можете да ни помогнете - като върнете стария си TGE в оторизираните пунктове за събиране. Затворете кръга, за да не се губят ценните суровини.

Нашата стратегия за климата

В нашата Стратегия за климата 2020 сме определили основни цели за намаляване на емисиите CO2. Съществен елемент от тези основни цели е икономията на ресурси.

В основата на развитието на производството на нашия продукт TGE е система за управление на околната среда сертифицирана по ISO 14001. Компонентите на TGE се маркират според материалите, от които са произведени и се тестват за възможност за рециклиране и оползотворяване съгласно ISO 22628: 2002.

Рециклиране на излезли от употреба автомобили на MAN Van

Като клиент на MAN можете да направите важен принос за опазването на околната среда и да се уверите, че ценните суровини не се губят.

Заедно с партньорски дружества изградихме в Европа широкообхватна мрежа от оторизирани пунктове за събиране на излезли от употреба превозни средства и сертифицирани компании за демонтаж. Можете да върнете „старият“ си TGE безплатно, при условие че са спазени националните законови разпоредби.


Събирателни пунктове

Научете повече за нашите събирателни пунктове за приемане и събиране за екологично и законосъобразно рециклиране.

Вие също можете да се свържете с нашите служители в в сервизните бази на MAN по темата рециклиране на излезли от употреба автомобили .

Специфична за страната информация можете да намерите тук:

Разгъване на всичкиСъбиране на всички