MAN TeleMatics® - Приложението

MAN TeleMatics® за iPhone и iPad

MAN TeleMatics® приложение

MAN TeleMatics® за iPhone® и iPad®
Отличено с наградата iF Communication Design Award 2013

Все още не сте се прехвърлили към MAN DigitalServices? С MAN TeleMatics® приложението за iPhone® / iPad®, както и за Android устройства, Вие получавате актуални данни за Вашите оперативни превозни средства от разстояние. Така Вие получавате по всяко време актуалната позиция, както и статус, вкл. данни за поддръжка на Вашите превозни средства. При необходимост Вие можете с MAN TeleMatics® приложението да се свържете директно с шофьора по телефона или чрез SMS (Apple®, iPhone® и iPad® са регистрирани търговски марки на Apple, Inc.).

Преглед на функциите на приложението:

  • Преглед на превозните средства и шофьорите
  • Преглед на картата и история на пътуването
  • Времена на шофиране и почивка с оставащо време зад волана
  • Доклади (Преглед анализа на работата)
  • Данни за поддръжка

Моля, имайте предвид, че от 2017 г. MAN TeleMatics®повече не може да бъде заявен и се измества от MAN DigitalServices.


Магазин за приложения

Вие можете да свалите безплатно приложението MAN TeleMatics®. Приложението е на разположение на 19 езика. Предпоставки за използването са превозно средство с MAN TeleMatics® и активен договор за услуги.

Приложението в iTunes App-Store


MAN TeleMatics® goes MAN DigitalServices

MAN TeleMatics® си отива, MAN DigitalServices идва: Сега за Вас още повече телематични услуги. От лято 2017 всички Euro 6c MAN Trucks са серийно оборудвани с нов телематичен бордови модул - RIO Box*. В края на 2017 година продажбата на MAN TeleMatics се преустановява. Съществуващите договори продължават да бъдат в сила и ще бъдат напълно изпълнени. За да направим възможно свързването на цялата транспортна екосистема, като първи производител ние работим в тясна връзка с нашия партньор RIO. На отворената, необвързваща с производителя и базирана на облачните услуги RIO Platform Вие получавате достъп до всички специфични за превозното средство дигитални услуги от MAN DigitalServices, до логистичните услуги от RIO, както и достъп до други услуги от допълнителни доставчици – една платформа, през която всички услуги могат да бъдат поръчани онлайн. MAN TeleMatics® goes MAN DigitalServices за Вас просто означава: интелигентна оптимизация на транспорта и логистиката чрез още по-голям набор от услуги в RIO Platform.

Повече информация ще получите на нашия уебсайт www.digital.man или на нашата MAN DigitalServices гореща линия от понеделник до петък от 08:00 до 17:00 ч. или чрез нашия формуляр за контакт.

* RIO Box е стандарт за MAN EURO 6c Trucks от 08/2017, TBM2 е съвместим с RIO, за TBM1, моля, свържете се с нас на информационната гореща линия (0800 - 22 55 07 46)

Системни изисквания
Предпоставка за използването на дигиталните услуги е регистрацията на Вашето предприятие и вашите превозни средства на RIO Platform rio.cloud. С регистрацията си активирате предаването на данни от Вашия RIO Box и безплатната основна услуга RIO Essentials. Така безплатно могат да бъдат запазвани или купувани допълнителни дигитални услуги. За MAN TGE, RIO Box може да бъде поръчана опционално от модел на година 2019. Телематичен бордови модул 1 и 2 не се отнася за MAN TGE

Съвместимост
RIO Box: От 01.08.2017 серийно във всички Euro 6c MAN Trucks.
Телематичен бордови модул 2: MAN TeleMatics® услугите продължават да бъдат на разположение в обичайната форма и по познатия начин на договора. Миграция към RIO Platform по избор чрез конектор или преоборудване на RIO Box.
Телематичен бордови модул 1: Моля, информирайте се на информационната гореща линия (0800 - 22 55 07 46) за възможностите за връзка на Вашите TBM1 превозни средства