MAN TeleMatics® - Преглед

MAN TeleMatics®

MAN TeleMatics® goes MAN DigitalServices

С MAN DigitalServices Вие получавате ексклузивно за Вашето MAN превозно средство дигитални решения. Най-голямото предимство: независим от времето и мястото преглед на данните за превозното средство, анализи и съгласувани с Вашето превозно средство препоръки за действие. Заявете веднага MAN DigitalServices през MAN Marketplace в RIO Platform.

Повече
MAN TeleMatics® за iPhone

MAN TeleMatics® приложение

Новото MAN TeleMatics® приложение за iPhone® и iPad® Ви показва важните данни за Вашите превозни средства на път. Така по всяко време Вие контролирате Вашия автопарк – дори когато не сте в офиса (Apple®, iPhone® и iPad® са регистрирани търговски марки на Apple, Inc.).

Повече

Клиент или заинтересовано лице? Ефикасността на автопарка засяга всеки!

За клиенти

Като наши клиенти Вие познавате нашата услуга MAN TeleMatics® от години и използвате това интелигентно решение за намаляване на Вашите разходи и повишаване на ефикасността във Вашия автопарк. Дори и сега, когато TeleMatics® става MAN DigitalServices... нищо не се променя за Вашето използвано решение! До края на Вашия договор за MAN TeleMatics ние, като Ваше лице за контакт, сме на разположение за въпроси, предложения, съвети и иновативни, нови решения. Моля, за тази цел се обърнете към нашата MAN DigitalServices информационна гореща линия (00800 MDIGITAL - 634 448 25, делнични дни от 08:00 до 17:00 ч.). Информация за MAN TeleMatics® приложението ще намерите тук.

За заинтересовани

Вие търсите услуги, които да оптимизират Вашия автопарк и при това да са функционални и лесни за използване? Тогава получете повече информация за нашите MAN DigitalServices www.digital.man. Или се регистрирайте директно за MAN Marketplace в RIO Platform, където можете да заявите нашите дигитални услуги ексклузивно за Вашия MAN.
В MAN Marketplace ще намерите нашите дигитални услуги ексклузивно за Вашия MAN. Услугите ни са разделени в следните категории: Основни услуги и услуги за управление на поддръжката, за оптимизиране на анализа за превозното средство, както и за оптимизиране на представянето на превозното средство. С MAN DigitalServices Вие използвате Вашия MAN икономично, екологично, безопасно и удобно, както никога досега. Елате и вижте!


MAN TeleMatics® goes MAN DigitalServices

MAN TeleMatics® си отива, MAN DigitalServices идва: Сега за Вас още повече телематични услуги. От лято 2017 всички Euro 6c MAN Trucks са серийно оборудвани с нов телематичен бордови модул - RIO Box*. В края на 2017 година продажбата на MAN TeleMatics се преустановява. Съществуващите договори продължават да бъдат в сила и ще бъдат напълно изпълнени. За да направим възможно свързването на цялата транспортна екосистема, като първи производител ние работим в тясна връзка с нашия партньор RIO. На отворената, необвързваща с производителя и базирана на облачните услуги RIO Platform Вие получавате достъп до всички специфични за превозното средство дигитални услуги от MAN DigitalServices, до логистичните услуги от RIO, както и достъп до други услуги от допълнителни доставчици – една платформа, през която всички услуги могат да бъдат поръчани онлайн. MAN TeleMatics® goes MAN DigitalServices за Вас просто означава: интелигентна оптимизация на транспорта и логистиката чрез още по-голям набор от услуги в RIO Platform.

Повече информация ще получите на нашия уебсайт www.digital.man или на нашата MAN DigitalServices гореща линия от понеделник до петък от 08:00 до 17:00 ч. или чрез нашия формуляр за контакт.

* RIO Box е стандарт за MAN EURO 6c Trucks от 08/2017, TBM2 е съвместим с RIO, за TBM1, моля, свържете се с нас на информационната гореща линия (0800 - 22 55 07 46)

Системни изисквания
Предпоставка за използването на дигиталните услуги е регистрацията на Вашето предприятие и Вашите превозни средства на RIO Platform rio.cloud. С регистрацията си активирате предаването на данни от Вашия RIO Box и безплатната основна услуга RIO Essentials. Така безплатно могат да бъдат запазвани или купувани допълнителни дигитални услуги. За MAN TGE, RIO Box може да бъде поръчана опционално от модел на година 2019. Телематичен бордови модул 1 и 2 не се отнася за MAN TGE

Съвместимост
RIO Box: От 01.08.2017 серийно във всички Euro 6c MAN Trucks.
Телематичен бордови модул 2: MAN TeleMatics® услугите продължават да бъдат на разположение в обичайната форма и по познатия начин на договора. Миграция към RIO Platform по избор чрез конектор или преоборудване на RIO Box.
Телематичен бордови модул 1: Моля, информирайте се на информационната гореща линия (0800 - 22 55 07 46) за възможностите за връзка на Вашите TBM1 превозни средства