Обучение – MAN ProfiDrive®

MAN ProfiDrive®

Вашите предимства

  • Качествено продължаващо обучение на шофьори
  • Продължаващо обучение на професионални шофьори на базата на Закона за квалификация на професионални шофьори (BKrFQG)
  • Съобразени с изискванията на клиента обучения според пазарните ниши
  • 35 години експертен опит с програмата за обучение MAN ProfiDrive® в повече от 67 страни

Свържете се с нас Брошура

MAN ProfiDrive® - Ние обучаваме специалисти на бъдещето

Конкурентоспособността, рентабилността и безопасността придобиват все по-голяма значимост в ежедневните работни условия. При това предприемачите вече не залагат единствено на техническите нововъведение при автомобила.

При закупуване на нов автомобил разходите могат да бъдат значително снижени чрез съществуващите програми за държавно финансиране. MAN ProfiDrive® Ви подпомага при изготвянето на оптимален пакет и Ви дава указания как да направите заявката.

Освен това когато става въпрос за намаляването на разходите централно място заема въпросът и за качественото продължаващо обучение на шофьорите. Служителите, които владеят перфектно своя автомобил, преминали са през интензивен инструктаж за техническите нововъведения и са придобили умението да ги използват оптимално, допринасят също за постигането на положителни резултати. Това се отнася и до служителите, които благодарение на своя внимателен и безопасен начин на шофиране, умеят да избягват рискови ситуации при движение по пътищата и по този начин допринасят за постигне на по-висока безопасност, по-ниски нива на разход и намаляване на разходите поради износване и овехтяване. Освен това отсъствията на шофьора поради болест могат да бъдат сведени до минимум чрез подходящи мерки на обучение.

Със своя вече 35-годишен експертен опит MAN ProfiDrive® допринесе за подпомагането на предприемачи, ръководители на автомобилни паркове и шофьорите в над 67 страни по света във всяко отношение. MAN ProfiDrive® се подобрява и разширява непрекъснато в ежедневния контакт с клиентите, както и с предлаганото портфолио от обучения. Разбира се, предлаганите от MAN ProfiDrive®обучения включват и такива, които са съобразени със специфичните изисквания на клиентите в съответните пазарни ниши.


За подробна информация относно обученията MAN ProfiDrive® или датите на обученията се свържете с MAN ProfiDrive® .

Свържете се с нас


Нашите MAN обучения за Вас

MAN Ви предлага обучения по четири различни теми:
Принципи, икономическа ефективност, безопасност и браншове/области на приложение. Освен това на Ваше разположение са и допълнителни обучения със специфично приложение от областта „Training-on-the-job“ („обучение на работното място“).

Моля, изберете своя раздел за автомобили, както и желаните тематични области и ние ще Ви покажем подходящите обучения.


Специално за всички шофьори на камиони

Connected CoDriver

MAN Connected CoDriver

С подробните доклади за превозното средство, обучението на шофьорите на живо на работното място, индивидуалния и подробен анализ на начина на шофиране Вие ще се превърнете в специалиста в пестенето на гориво с MAN Connected CoDriver.

Относно MAN Connected CoDriver


Видео материали относно MAN ProfiDrive®


Събудихме ли интереса Ви? Все още не можете да откриете подходящото за Вас обучение?

Свържете се с нас при наличие на обратни въпроси или интерес чрез нашите данни за контакт или през нашия уеб-формуляр.

Свържете се с нас

Изтегляния

MAN ProfiDrive® брошура

Тип на файла PDF
Размер на файла 1 MB
Изтегляне

MAN ProfiDrive® Квалификация на професионални шофьори

Тип на файла PDF
Размер на файла 1 MB
Изтегляне