Покривни климатици

За добра почивка. С оригиналните стационарни климатични инсталации на MAN, водачът на камиона може да прекара периодите на почивка в кабината на водача, без да се налага да оставя двигателя да работи с часове и да консумира големи количества гориво. Добре отпочиналият водач също така повишава безопасността. Тяхната високоефективна техника позволява бързо и надеждно охлаждане до 12 часа и то при ниски експлоатационни разходи. Компактните климатизирани системи на покрива на камионите, задвижвани от акумулатор, могат лесно да се монтират в съществуващия люк.

Указание

Препоръчва се оборудването на превозното средство с 225 Ah акумулатор и с по-мощния генератор Longlife Eco. Предварително настроената защита на системата от ниско напрежение не трябва да се променя. Препоръчваме Ви след използване на системата за по-дълъг период от време, да стартирате превозното преди да използвате друг консуматор на електричество, за да избегнете прекомерно разреждане. Ако допълнителната климатична система променя общата височина на превозното средство, това трябва да бъде отбелязано в документите на превозното средство. Националните разпоредби имат предимство пред технически допустимите размери и тежести, ако ограничават технически допустимите размери и тежести. Препоръчва се инсталиране от сервизен център на MAN. Попитайте Вашия сервиз на MAN за подробна информация.

Предимства

 1. Повече комфорт
 2. Позволява релаксираща почивка без голям разход на гориво
 3. Бързо и надеждно охлаждане
 4. Ниски оперативни разходи
 5. Лесен монтаж


Покривен климатик RTX 1000

Климатичната инсталация за престои е проектирана за релаксираща почивка при експлоатация по време на престои. Благодарение на своята високоефективна технология, тя охлажда бързо и надеждно до 12 часа. Компактната покривна климатична система за товарно превозно се монтира лесно в съществуващия покривен люк.

Качества

 • 1200 W охлаждаща мощност
 • Високоефективна: само 8 A консумация на енергия в еко режим
 • Автономна и работеща с акумулатори покривна климатична инсталация за паркирано състояние
 • Всички компоненти са интегрирани в един покривен модул
 • Съответства на ADR
 • Специфичен за MAN комплект за сглобяване
 • Стационарният климатик е подходяща за температури на околната среда от 5°C до 52°C

Инвентарен номер Обозначение Подходящ за
K3.61900-6002 Стационарен климатик RTX 1000 TGL, TGM, TGS, TGX до моделна година 2019 с люк на покрива; Не е за TGX с кабина XLX със спойлер на покрива
U1.61941-6000 Монтажен комплект стационарен климатик

Покривен климатик RTX 2000

Климатичната инсталация за престои е проектирана за релаксираща почивка при експлоатация по време на престои. Благодарение на своята високоефективна технология, тя охлажда бързо и надеждно до 6 часа и повече. Компактната покривна климатична система за товарно превозно се монтира лесно в съществуващия покривен люк.

Качества

 • 2 000 W охлаждаща мощност
 • Високоефективна: само 8 A консумация на енергия в еко режим
 • Автономна и работеща с акумулатори покривна климатична инсталация за паркирано състояние
 • Всички компоненти са интегрирани в един покривен модул
 • Съответства на ADR
 • Специфичен за MAN комплект за сглобяване
 • Стационарният климатик е подходяща за температури на околната среда от 5°C до 52°C

Инвентарен номер Обозначение Подходящ за
K3.61900-6001 Стационарен климатик RTX 2000 TGL, TGM, TGS, TGX до моделна година 2019 с люк на покрива; Не е за TGX с кабина XLX със спойлер на покрива
U1.61941-6000 Монтажен комплект стационарен климатик

Стационарен климатик SP950 за монтаж на покрив и задна стена

Климатичната инсталация за престои е проектирана за релаксираща почивка при експлоатация по време на престои. Благодарение на ефективната си технология тя охлажда бързо и надеждно. Много плоското таванно устройство спестява място и почти не влияе върху общата височина на покрива. Поради това е подходящо и за превозни средства TGX с XLX кабина на водача и спойлер на покрива.

Качества

 • 850 W охлаждаща мощност
 • Компресор (на задната стена) и изпарителен модул на покрива (в люка на покрива), инсталирани отделно (разделени)
 • Съответства на ADR
 • Специфичен за MAN комплект за сглобяване
 • Стационарният климатик е подходяща за температури на околната среда от 5°C до 52°C
 • Възможност за монтаж под спойлер
 • Монтаж при използване на съществуващите точки за закрепване без остатъци

Инвентарен номер Обозначение Подходящ за
K3.61920-6001 Кондензаторен модул задна стена SP950C TGL, TGM, TGS, TGX до моделна година 2019 с люк на покрива
K3.61920-6000 Изпарителен модул SP950T
K3.61940-6001 Рамка на задна стена SP950C за кабина на водача MAN L LX XL
K3.61940-6002 Рамка на задна стена SP950C за кабина на водача MAN XLX XXL
K3.61940-6003 Монтажен комплект SP950T MAN бежов

Стационарен климатик Cooltronic G2.5

Оригиналните покривни климатични инсталации на MAN позволяват релаксиращи почивки и свободно време в кабината на водача при оптимални условия. Те също така повишават вниманието на водача и по този начин осигуряват по-голяма безопасност на пътя. Те са независими климатични системи с електрически компресори и затворена верига, които автоматично настройват мощността си на охлаждане за възможно най-ниската консумация на енергия. Благодарение на специалния дизайн от две части, покривната климатична инсталация на товарното превозно средство може да се монтира под спойлера на покрива и следователно е особено подходяща за превозни средства MAN TGX с кабина на водача XLX и спойлер на покрива. MAN Cooltronic G2.5 може да се използва и с всички други превозни средства на MAN TG с люк на покрива и без спойлер на покрива.

Качества

 • 920 W охлаждаща мощност
 • Дигитална индикация на температурата (в °C и °F)
 • Дистанционно управление
 • Пет степени на вентилатора
 • Двойна защита на акумулаторната батерия
 • Съответства на ADR
 • Специфичен за MAN комплект за сглобяване

Инвентарен номер Обозначение Подходящ за
K3.61900-6003 Стационарен климатик CooItronic G2.5 (вкл. монтажен комплект сив) TGL, TGM, TGS, TGX до моделна година 2019, но без люк на покрива;
Подходящ и за TGX до моделна година 2019 с кабина на водача XLX със спойлер на покрива

Разпечатване на страница