Система за заден ход/система камери

Система за заден ход/система камери

Поради техния дизайн и размери, обикновено е трудно да се види в непосредствената близост до камион или транспортер. Тези „мъртви ъгли“ често водят до сериозни щети, особено при маневриране. Тук може да помогне оригиналната камерна система за заден ход на MAN. С нея шофьорите виждат назад точно така, както и напред. Може да се види цялото разположение на превозното средство, включително отстрани. Дисплеят на превозното средство показва изображения с висок контраст с направляващи линии за движение назад. Независимо дали е камион или TGE, самостоятелно товарно превозно средство, с ремарке или полуремарке, гъвкавата модулна система позволява голямо разнообразие от възможни приложения.

Предимства

  1. Маневрирането чрез показване на зоната зад превозното средство в MMI дисплея с динамични и статични спомагателни елементи е значително улеснено.
  2. Допринася за избягване на произшествия

Инвентарен номер Обозначение Подходящ за
  Модулна система за заден ход/система камери Всички модели TGL, TGM, TGS, TGX; всички TGE

Възможности за приложение

  • Камери за задно виждане
  • Камери за предна видимост

Разпечатване на страница