Система от странични камери (SCS)

Без мъртви ъгли. Това се случва всеки ден отново: Пешеходците и велосипедистите несъзнателно се излагат на опасност, защото се намират по кръстовищата в мъртвия ъгъл на завиващите товарни превозни средства. Инциденти, които може да се избегнат се случват отново и отново. Вероятно най-смислената инвестиция: система от странични камери. Благодарение на тази система от странични камери водачът вижда, когато има хора в мъртвия ъгъл.

Качества

Камера, прикрепена към камиона от страната на пътника, осигурява оптимален изглед на зоната, която преди е била мъртъв ъгъл, чрез широкоъгълен обектив 150°. Включването е автоматично, когато е включен мигач или ръчно чрез превключвател. Има два варианта за избор:

  • Система от странични камери с отделен монитор
  • Показване на изображение на отделен 7-инчов монитор на височината на A-колоната (страната на пътника). Водачът има външно огледало, широкоъгълно огледало и монитор на камерата в едно и също зрително поле

Необходимото за тази цел налично оборудване:

  • Радио MAN Media Truck Advanced 12 V със 7“ дисплей
  • Подготовка за камерата на MAN за камера за задно виждане и камера 2

Предимства

  1. Избягване на произшествия чрез видимост в мъртвия ъгъл
  2. По-голяма безопасност като цяло

Инвентарен номер Описание Подходяща за
81.27604-6003 Комплект за дооборудване с външен монитор TGL, TGM от Euro 6 до моделна година 2019,
TGS, TGX всички модели до моделна година 2019
81.27604-6002
Комплект за дооборудване с индикация на MMT

Интересувате ли се?

Свържете се с най-близкия сервизен център на MAN и потърсете консултация.

Към търсене на сервизни центрове MAN

Разпечатване на страница