Термохартия DTCO

Термохартия

Дори при големи температурни колебания, ролката хартия предлага отлична четливост и издръжливост. Може да се използва и за други тахографи като VDO, Actia и Stoneridge.

Качества

3 ролки по 8 m

Предимства

  1. Издържа на големи температурни колебания
  2. Отлична четливост и издръжливост

Номера на частите

81.27103-6000 термохартия DTCO

Разпечатване на страница