Хидравличен крик

Хидравличен крик

Може да вдигне много: Крикът е незаменим помощник за всяка спукана гума.

Предимства

  1. Голямата сила на повдигане позволява повдигането на превозното Ви средство
  2. Водачът има необходимото за всяка спукана гума

Указание

Обърнете внимание на необходимия тонаж и изискването за максимална височина (в mm) на Вашето превозно средство.

Инвентарен номер Обозначение Подходящ за
81.66805-6088 едностепенен крик 12 t, 440 mm Всички превозни средства MAN
81.66805-6089 двустепенен крик 12 t, 525 mm
81.66805-6090 Крик 25 t 522 mm
81.66805-0005 Лост 100 cm от две части

Разпечатване на страница