Защитен капак над задните светлини

Защитен капак

Капак от ламарина като защитен покрив над 7-камерните задни светлини отляво и отдясно.

Предимства

  1. Защита срещу повреди
  2. Полезно за строителни площадки/офроуд употреба

Указание: Спазвайте приложимите за този продукт правила на правилника за движение по пътищата във Вашата държава. В повечето европейски държави този продукт не се допуска за движение по пътищата и може да се използва само на собствена територия, например транспорт на строителна площадка, кариера за чакъл.

Инвентарен номер Описание Подходящ за
81.42940-0321 Предпазен капак, ляв Всички TGS, TGX
81.42940-0322 Предпазен капак, десен

Разпечатване на страница