3G/GPS комбинирана залепваща се антена

3G/GPS комбинирана свързваща антена

Универсална антена за прием на GPS сателитни сигнали за обработка в напр. телематични системи за управление на автопарка, навигационни системи, системи за управление на трафика или системи за откриване местоположението на превозното средство, ако не е инсталирана покривна антена. В комбинация с плоска клетъчна телефонна антена.

Качества

  • Размери: 100 mm x 66 mm x 21 mm
  • Дължина на кабела: 3000 mm
  • Връзка:
    • GPS: FAKRA женски, код C
    • КЛЕТЪЧНА: FAKRA женски, код D

Предимства

Позволява обработка на сателитни сигнали, ако не е инсталирана покривна антена

Инвентарен номер Обозначение Подходящ за
U1.28205-6003 3G/GPS комбинирана залепваща се антена Всички TGL, TGM,TGS, TGX до моделна година 2019

Разпечатване на страница