Дооборудване AttentionGuard

С MAN AttentionGuard безопасността на пътя може да бъде допълнително повишена. MAN AttentionGuard е асистент за внимание, основан на принципа на Lane Guard System (LGS). Той разпознава своевременно признаци на намалено внимание от страна на водача и предупреждава както визуално, така и акустично, за да повиши вниманието по време на шофиране.

При скорост над 60 km/h, системата непрекъснато оценява различни параметри на движение (неспазвания на лентата, поведение при управление и др.) и по този начин прави заключения относно пригодността на водача за шофиране. Предупреждение се извършва 10 секунди след последното от пет открити неспазвания на лентата, в интервал от максимум 3 минути
Оптично: На дисплея се показва съобщение за 8 секунди
Акустично: Предупредителен тон по високоговорителите на работното място на водача
Ако има интервал от повече от 3 минути между две неспазвания на лентата както и след издаване на предупреждение, броячът се нулира отново на 0

Указание
Превозното средство трябва да е оборудвано с Lane Guard System (LGS). Системата не работи, ако маркировката на лентата липсва/не е разпозната

Предимства

  1. Повишаване на пътната безопасност
  2. Повишена внимание по време на шофиране
  3. Избягване на злополуки чрез предупреждение за намалено внимание

Инвентарен номер Обозначение Подходящ за
81.25890-7985 MAN Genuine Software® TGS и TGX:
▪ Euro 6 от моделна година 2017 до моделна година 2019
▪ С LGS4 [FUP (functional parameter): 81.25890-3853 Конфигурация Асистент при смяна на лентата чрез PTM (Power Train Manager) и MFC (Multi functional camera)
▪ Вградена PTM стъпка 6 или следваща стъпка

Разпечатване на страница