Tеглително-прикачно устройство

Разширете възможностите за транспорт на Вашия MAN TGE с оригиналното теглително-прикачно устройство на MAN (ТПУ). Особено практично: Може да се развие бързо и лесно. Ако номерата на типовото одобрение на ЕО и товарът на ремаркето вече са въведени в одобрението, не се изисква повече специално разрешение при дооборудване на такова ТПУ.

Необходим е и подходящият оригинален комплект за електрическа инсталация на MAN за теглително-прикачни устройства.

Предимства

  1. Разширение на възможностите за транспорт
  2. Може да се развие бързо и лесно

Номера на частите

  • 65.42020-0001 ТПУ сферична глава (микробус, комби, единични гуми) Не с: PR-QT4
  • 65.42020-0002 ТПУ сферична глава (микробус, комби, сдвоени гуми) Не с: PR-QT4
  • 65.42020-0003 ТПУ сферична глава (открита каросерия платформа, единични гуми)
  • 65.42020-0004 ТПУ сферична глава (открита каросерия, сдвоени гуми)

Подходящ за

TGE Всички

Разпечатване на страница