Радио MMT_3 Advanced допълнителни функции

(за превозни средства след моделна година 2020)

За най-новото поколение MMT от 2020, клиентите могат отново да получат опционално предлагани допълнителни функции според своите необходимости и изисквания. В бъдеще портфолиото ще се разширява стъпка по стъпка.

Радио MMT_3

Подготовка на камерата

  • Подготовка за свързване на една или две камери
  • Изображението от камерата се показва на 7-инчовия цветен дисплей на MAN Media Truck Advanced
  • Активирането на камерата или превключването между камерите се извършва автоматично в зависимост от варианта, например чрез включване на задна предавка и/или ръчно директно на радиото
  • Повече безопасност и предотвратяване на щети при движение назад или маневриране чрез показване на околността отзад. Автоматичното превключване при включена задна предавка осигурява допълнителен комфорт и облекчава водача.

Указание

За активиране чрез пин е необходима версия на 4.2 софтуера на превозното средство. Активирането чрез бутон изисква превключвател за камерата. Ако то не е налично, бутонът за превключване на камерата трябва да бъде дооборудван. Можете да получите повече информация от вашето сервизно представителство на MAN или от MAN After Sales Portal. Свързването на камерата(ите) става аналогично на MANTED®насоките (технически данни на MAN и насоки за инсталиране)

Инвентарен номер Описание Подходяща за
81.25449-5041 HSD проводник 2 камери в централна електрическа система Модели TGL, TGM, TGS, TGX с MMT_3 от моделна година 2020

MAN Genuine Software®

Изберете допълнително подходящия вариант:

Инвентарен номер Описание Подходяща за
Камера:
81.25891-0365 Активиране на камерата чрез бутон или пин Модели TGL, TGM, TGS, TGX с MMT_3 от моделна година 2020
81.25891-0367 Активиране на камерата при задна предавка
Две камери:
81.25891-0364 Активиране на камерата
CAM1 (активиране чрез бутон или пин), CAM2 (активиране чрез бутон)
Модели TGL, TGM, TGS, TGX с MMT_3 от моделна година 2020
81.25891-0366 Активиране на камерата
CAM1 (активиране чрез бутон или пин), CAM2 (активиране при задна предавка)

Разпечатване на страница