Ходова ролка като помощно средство за товарене на покрива

За транспортиране на стълби или други дълги товари (дървен материал за строителството, тръби и др.), по желание може да се монтира боядисана поставка за стълби върху повърхността за товарене на откритата каросерия, която също така предлага защита на стената.

Инвентарен номер Описание
65.66961-0000 Системна мрежа Prosafe 1400 x 1025

Разпечатване на страница