Видео помощ при завой (VTA)

Всяка предотвратена злополука е победа. Благодарение на тази система от камери водачът вижда, когато има хора или велосипедисти в мъртвия ъгъл. За разлика от стандартните решения за мъртви ъгли, тази система за завой надеждно прави разлика между движещи се обекти като пешеходци или велосипедисти и неподвижни обекти като стълбове на осветлението. Така че водачът бива предупреден само при действителна опасност.

Видео помощта при завой (VTA) е самостоятелна система за превозни средства, които до момента не разполагат със система за подпомагане при завой. Ако превозното средство вече е оборудвано серийно с помощ при завой, за дооборудване се предлага система от странични камери (SCS).

Качества

  • Решение 3 в 1 - разпознаване на движещи се обекти, видео изображение на зоната от значение, активно предупреждение (визуално и звуково)
  • Бърз и безпроблемен монтаж - всички компоненти на камерата са в един и същ корпус
  • Оптимално показване на изображението - компактен 7-инчов екран с оптимална резолюция на изображението на височината на A-колоната (страната на пътника).
  • Превъзходно качество на изображението - камерата с инфрачервени светодиоди гарантира качеството на изображението, както през деня, така и нощем
  • Решение за тесни кабини на водача - предлаганият опционално адаптер за дистанция разширява видимостта към зоната до каросерията.

Повече информация

Видео помощта при завой (VTA) е подходяща само за превозни средства с ляв волан с камера от дясната страна на превозното средство.? VTA отговаря на изискванията за асистент при завой (в съответствие с насоките на Федералното министерство на транспорта и цифровата инфраструктура) и е налично съпътстващо общо типово одобрение (ABE).?

Препоръчва се монтаж от сервизно представителство на MAN.

Инвентарен номер Описание Подходяща за
81.27604-6005 Дооборудване VTA (след моделна година 2019) За всички TGL, TGM, TGS и TGX до моделна година 2019
81.27604-6006 Дооборудване VTA (след моделна година 2020) За всички TGL, TGM, TGS и TGX след моделна година 2020 1)
U1.28210-6039 Камера адаптер за дистанция за тесни кабини на водача TGL/TGM/TGS За всички TGL/TGM/TGS с тесни кабини на водача
  1. Спазвайте изискванията към превозното средство.

Разпечатване на страница