Strategie na ochranu klimatu MAN 2020

S naší novou dodávkou TGE chceme mít důležitý vliv na oblast ochrany klimatu. Jako naši zákazníci nám s tím můžete pomoci tím, že svou „starou“ dodávku TGE vrátíte zpět na autorizované sběrné místo. Uzavřete kruh, abychom nepromrhali cenné zdroje nerostných surovin.

Naše strategie na ochranu klimatu

V naší strategii na ochranu klimatu 2020 jsme jako hlavní cíl stanovili snížení emisí CO2. Značná část tohoto hlavního cíle se týká šetření zdrojů.

Náš vývoj produktu dodávky TGE je integrován do systému správy životního prostředí technického vývoje certifikovaného podle ISO 14001. Součásti dodávky TGE jsou kromě toho značeny podle materiálů a podle ISO 22628:2002 se testuje, jak jsou recyklovatelné a použitelné.

Recyklace staré dodávky MAN

Jako zákazník společnosti MAN můžete mít důležitý vliv na ochranu životního prostředí a můžete zajistit to, abychom nepromrhali cenné zdroje nerostných surovin.

Spolu s partnerskými podniky máme v Evropě vybudovanou plošnou síť autorizovaných sběrných míst starých automobilů a certifikovaných demontážních provozoven. Svou „starou“ dodávku TGE zde můžete bezplatně vrátit s výhradou plnění národních zákonných předpisů.


Sběrná místa

Informujte se o našich autorizovaných sběrných místech a ekologické recyklaci podle předpisů.

Můžete se také obrátit na naše pracovníky v servisních místech MAN a zeptat se jich na recyklaci starých automobilů .

Informace o lokálních pracovištích najdete zde:

Vše otevřítVše zavřít