Rádio MMT_1 Pokročilé přídavné funkce

(od MR 2013 do MR 2016)

MAN Media Truck Advanced poskytuje zákazníkovi mnoho funkcí. Díky modulární struktuře má zákazník možnost rozšířit základní přístroj pomocí volitelně dostupných přídavných funkcí dle svých potřeb a požadavků. A to vše při velmi atraktivním poměru ceny a výkonu!

Dostupné přídavné funkce:

 • Funkce hands-free
 • Příprava pro kameru
 • Přípojka USB/AUX-IN
 • Navigace

Vaše výhody

 1. Rozšíření podle potřeb a požadavků
 2. Atraktivní poměr ceny a výkonu

Funkce hands-free

Aktivace funkce handsfree sady v MAN Media Advanced přes bezdrátové připojení (Bluetooth). Další informace pro použití mobilních telefonů ve vozidle je uvedeno prosím v návodu k obsluze vašeho vozidla.

Upozornění

Mikrofon a připojovací kabel jsou ve vozidle k dispozici. Výjimka platí u vybraných typů vozidel dle konstrukce.

Vaše výhody

 1. Vyšší stupeň bezpečnosti, jelikož pozornost řidiče není při používání mobilního telefonu odkláněna
 2. Více pohodlí

Předmětové číslo Označení Vhodné pro
81.25890-7672 MAN Genuine Software® TGL, TGM, TGS, modely TGX s MMT_1 od MR 2013 do MR 2016
81.28201-0047 Mikrofon
81.25459-5704 Připojovací kabel od MMT k A-sloupku
81.25459 – 5 550 Připojovací kabel od A-sloupku ke střeše

Příprava pro kameru

Připojení kamery lze provést, pokud je MMT vybaven požadovanou verzí softwaru a je zabudována příprava pro kameru. Další podrobnosti jsou uvedeny v informacích pod Oprava a údržba/servisní informace: ▶ TI 492402

Vaše výhody

Umožňuje snadnou instalaci kamery

Upozornění

Připojení kamery probíhá podle směrnice MANTED® (technická data a směrnice pro nástavby MAN).

Předmětové číslo Označení Vhodné pro
viz TI 492402 MAN Genuine Software® TGL, modely TGM s MMT_1 od Euro 6 do MR 2016; TGS, modely TGX s MMT_1 od MR 2013 do MR 2016

Přípojka USB/AUX-IN na přístrojové desce

Přípojka USB/AUX-IN na pravém okraji odkládací přihrádky středového panelu.

Jedna přípojka, mnoho možností:

 • Funkce dobíjení pro mobilní telefony
 • Možnost připojení externích zvukových zdrojů (např. MP3 přehrávač)
 • USB přípojka pro různé USB velkokapacitní paměti
 • Místo pro držák na kelímky vlevo je volné
 • Příslušný výřez v přístrojové desce zajišťuje optimální tvar

Vaše výhody

 1. Umožňuje mnoho různých funkcí
 2. Více pohodlí
 3. Optimální tvar pro pravý okraj odkládací přihrádky středového panelu

Upozornění

V konkrétních případech není osazena konektorová lišta C na MMT. Pro tyto konkrétní případě je k dostání konektorová lišta samostatně jako jednotlivý díl:
81.25475-0247 konektorová lišta 12pólová
81.25475-0244 zajišťovací díl

Předmětové číslo Označení Vhodné pro
81.25432-0543 USB zásuvka a AUX-IN TGL, modely TGM s MMT_1 od Euro 6 do MR 2016; TGS, modely TGX s MMT_1 od MR 2013 do MR 2016
81.25460-5032 Kabelový svazek pro vozidla s levostranným a pravostranným řízením
81.28104-6057 Propojovací kabel pro vozidlo s levostranným řízením
81.28104-6058 Propojovací kabel pro vozidlo s pravostranným řízením

Navigace

Funkce navigace vyžaduje uvolnění funkčních parametrů na MMT. Navíc je nutné MicroSD kartu objednat s mapami.

Upozornění

Předpokladem musí být dostupnost antény GPS. Informujte se o naší kombinované nalepovací anténě 3G/GPS a kombinované nalepovací anténě LTE/GNSS.

Vaše výhody

 1. Vyšší stupeň komfortu
 2. Cíle lze dosáhnout rychleji/snadněji

MAN Genuine Software®
Navigační karta SD – k dispozici jsou následující regiony:

Předmětové číslo Označení Vhodné pro
81.28151-0111 Paměťová karta pro systém navigace Evropa 2020/21 TGL, TGM, TGS, modely TGX s MMT_1 od MR 2013 do MR 2016
81.28151-0113 Paměťová karta pro systém navigace východní Evropa 2020/21
81.28151-0112 Paměťová karta pro systém navigace západní Evropa 2020/21
81.28151-0093 Paměťová karta pro systém navigace Austrálie/Nový Zéland 2018/19
81.28151-0081 Paměťová karta pro systém navigace Brazílie 2018/19

Tisknout stránku