Rádio MMT_3 Pokročilé přídavné funkce

(pro vozidla od modelového roku 2020)

Také pro nejnovější generaci MMT od modelového roku 2020 mohou zákazníci opět využívat volitelně dostupných přídavných funkcí dle svých potřeb a požadavků. Portfolio bude do budoucna rozšiřováno.

Rádio MMT_3

Příprava pro kameru

  • Příprava pro připojení jedné nebo dvou kamer
  • Obraz z kamery je zobrazován na 7" barevném displeji MAN Media Truck
  • Aktivování kamery, resp. přepínání mezi kamerami probíhá dle varianty automaticky např. zařazením zpětného chodu a/nebo manuálně přímo na
  • Vyšší bezpečnost a prevence škod při couvání/pojíždění díky monitorování prostředí za vozidlem. Automatické přepínání při zařazení zpětného chodu zajišťuje vyšší míru komfortu a ulehčuje práci řidiči.

Upozornění

Předpokladem pro aktivování přes Pin je vozidlo se softwarem verze 4.2. Aktivování pomocí tlačítka předpokládá přepínací tlačítko na kameře. Pokud toto tlačítko není k dispozici, musí se přepínací tlačítko na kameru dodatečně namontovat. Podrobnější informace získáte ve svém autorizovaném servisu MAN nebo na portálu MAN After Sales. Připojení kamer(-y) probíhá podle směrnice MANTED® (MAN Technické údaje a směrnice pro nástavby).

Číslo dílu Označení Vhodné pro
81.25449-5041 HSD vedení 2 kamery v centrální elektrice Modely TGL, TGM, TGS, TGX s MMT_3 od MY 2020

MAN Genuine Software®

Vyberte prosím dodatečně vhodnou variantu:

Číslo dílu Označení Vhodné pro
Jedna kamera:
81.25891-0365 Aktivování kamery přes tlačítko nebo Pin Modely TGL, TGM, TGS, TGX s MMT_3 od MY 2020
81.25891-0367 Aktivování kamery přes zpětný chod
Dvě kamery:
81.25891-0364 Aktivování kamery
CAM1 (aktivování pomocí tlačítka nebo Pin), CAM2 (aktivování pomocí tlačítka)
Modely TGL, TGM, TGS, TGX s MMT_3 od MY 2020
81.25891-0366 Aktivování kamery
CAM1 (aktivování pomocí tlačítka nebo Pin), CAM2 (aktivování pomocí zpětného chodu)

Tisknout stránku