MAN klimastrategi 2020

Med vores nye TGE ønsker vi at yde et vigtigt bidrag til at passe på miljøet. Som kunde har du mulighed for at hjælpe os på vej ved at indlevere din "gamle" TGE på et autoriseret modtagecenter. På denne måde kan du være med at slutte materialekredsløbet, så ingen værdifulde råstoffer går tabt.

Vores klimastrategi

I vores klimastrategi 2020 har vi defineret kernemålsætninger om at nedbringe vores CO2-emissioner. En væsentlig del af disse kernemålsætninger vedrører skånsom omgang med ressourcer.

Vores produktudvikling af TGE-modellen er indlejret i et ISO 14001-certificeret miljøstyringssystem som en del af den tekniske udvikling. TGE-komponenterne er desuden mærket med materialetyper og kontrolleret jf. ISO 22628:2002 for egnethed til hhv. genanvendelse eller oparbejdning.

Genanvendelse af MAN varebiler

Som kunde hos MAN kan du yde et vigtigt bidrag til at beskytte miljøet ved at sørge for, at ingen værdifulde råmaterialer går til spilde.

Sammen med vores europæiske partnere har vi udviklet et finmasket netværk af autoriserede modtagecentre og certificerede autoophuggere. Her kan du gratis aflevere din "gamle" TGE, dog med forbehold for national lovgivning.


Modtagecentre

Få mere at vide om vores autoriserede modtagecentre, som sørger for miljøvenlig og lovkonform oparbejdning af dit brugte køretøj.

Du er også velkommen til at kontakte vores medarbejder på MAN Service-støttepunkterne for genanvendelse af brugte køretøjer.

Få mere at vide her:

Åbn alleLuk alle