Πληροφορίες που αφορούν τα Cookies:

1. Τι είναι τα Cookies;

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο πληροφοριών που αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας/συσκευή σας και περιέχει πληροφορίες όπως τις προσωπικές σας ρυθμίσεις για την εκάστοτε σελίδα και τις πληροφορίες σύνδεσης στη σελίδα (username/password). Αυτό το αρχείο πληροφοριών δημιουργείται από τον web server που χρησιμοποιήσατε για την δημιουργία σύνδεσης μέσω του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο (browser: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer) και στάλθηκε σε εσάς. Γενικά, χρησιμοποιούμε cookies για να αναλύσουμε το ενδιαφέρον στις ιστοσελίδες μας και να τις κάνουμε φιλικότερες προς τον χρήστη. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας χωρίς cookies καταρχήν. Ωστόσο, αν θέλετε να χρησιμοποιείτε τις σελίδες μας πλήρως και ομαλά, θα πρέπει να αποδεχτείτε τα cookies που επιτρέπουν τη χρήση ορισμένων λειτουργιών ή κάνουν τη χρήση της ιστοσελίδας μας φιλικότερη προς τον χρήστη. Η MAN χρησιμοποιεί cookies για να κάνει τις προσφορές της φιλικότερες προς τον χρήστη, πιο αποτελεσματικές και πιο ασφαλείς. Τα cookies μας δεν περιέχουν εξατομικευμένες πληροφορίες για τον χρήστη.

Κάνοντας χρήση των ιστοσελίδων μας, αποδέχεστε τη χρήση cookies, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε ενεργοποιήσει τα cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης έχουν οριστεί για την αποδοχή όλων των cookies από προεπιλογή. Ωστόσο, έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε τα cookies να εμφανίζονται πριν αποθηκευτούν, μόνο ορισμένα cookies να είναι αποδεκτά ή να απορρίπτονται ή τα cookies να απορρίπτονται γενικά.

Λάβετε υπόψη ότι οι αλλαγές στις ρυθμίσεις επηρεάζουν μόνο το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης. Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικά προγράμματα περιήγησης ή αλλάζετε συσκευή, θα πρέπει να προσαρμόσετε ξανά τις ρυθμίσεις. Επιπλέον, μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από το μέσο αποθήκευσης (σκληρό δίσκο/εσωτερική μνήμη συσκευής) ανά πάσα στιγμή. Ανατρέξτε στην ενότητα «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησης για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις cookies, την αλλαγή των ρυθμίσεων και τη διαγραφή των cookies.


Παρακάτω ακολουθεί μια λίστα που δείχνει τους πιο συνηθισμένους τύπους cookies και ποιά είναι η χρήση τους.

2.1. Cookies Περιόδου Σύνδεσης (Session Cookies)

Ενώ χρησιμοποιείτε έναν ιστότοπο, ένα cookie περιόδου σύνδεσης αποθηκεύεται προσωρινά στη μνήμη του υπολογιστή σας. Αυτό γίνεται από ένα αναγνωριστικό περιόδου σύνδεσης που αποθηκεύεται έτσι ώστε, για παράδειγμα, να μην χρειάζεται να συνδεθείτε πάλι κάθε φορά που αλλάζετε σελίδα. Τα cookies περιόδου σύνδεσης διαγράφονται όταν αποσυνδεθείτε ή λήγουν μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος σύνδεσης.

2.2. Μόνιμα ή Επίμονα Cookies (Permanent or Persistent Cookies)

Ένα μόνιμο ή επίμονο cookie αποθηκεύει ένα αρχείο στον υπολογιστή σας για καθορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία λήξης του. Χρησιμοποιώντας αυτά τα cookies, οι ιστότοποι θυμούνται τις πληροφορίες και τις ρυθμίσεις σας στην επόμενη επίσκεψή σας. Αυτό καθιστά την πρόσβαση στους ιστότοπους ταχύτερη και πιο φιλική προς το χρήστη, για παράδειγμα επειδή δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε ξανά τη ρύθμιση γλώσσας για την πύλη μας. Όταν επιτευχθεί η ημερομηνία λήξης, το cookie διαγράφεται αυτόματα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο που το δημιούργησε.

2.4. Cookies Πρώτου Μέρους (First-party Cookies)

Αυτά τοποθετούνται από τον ίδιο τον ιστότοπο (τον ίδιο τομέα όπως στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης) και μπορούν να διαβαστούν μόνο από τον συγκεκριμένο ιστότοπο. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται συνήθως για την αποθήκευση πληροφοριών (για παράδειγμα, των ρυθμίσεών σας) που θα χρησιμοποιηθούν στην επόμενη επίσκεψή σας στον ιστότοπο.

2.3. Cookies Τρίτου Μέρους (Third-party Cookies)

Τα cookies τρίτου μέρους προέρχονται από διαφορετικά συμβαλλόμενα μέρη στον χειριστή του ιστότοπου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή πληροφοριών για τη διαφήμιση, το περιεχόμενο που καθορίζεται από το χρήστη και τις στατιστικές του διαδικτύου, για παράδειγμα.


3. Cookies που χρησιμοποιούνται

Τα παρακάτω cookies χρησιμοποιούνται σε αυτό τον ιστότοπο:

Cookies name Cookie Providers Expiry Description
_gat_UA-XXXXXXXX-X Google Analytics 1 minute Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_.
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
_gid Google Analytics 24 hours Used to distinguish users.
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
_ga Google Analytics 2 years Google Analytics Cookie für user identification; see
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
SID youtube.com 1 year Google uses cookies to make advertising more engaging to users and more valuable to publishers and advertisers. Some common applications of cookies are to select advertising based on what’s relevant to a user; to improve reporting on campaign performance; and to avoid showing ads the user has already seen.

Google uses cookies like NID and SID to help customize ads on Google properties, like Google Search. For example, we use such cookies to remember your most recent searches, your previous interactions with an advertiser’s ads or search results, and your visits to an advertiser’s website. This helps us to show you customized ads on Google.
Google uses various domains to set cookies used in our advertising products, including the following domains youtube.com, doubleclick.net see
https://policies.google.com/technologies/types?hl=en
HSID .youtube.com 1 year Used by Google in combination with SID to verify Google user account and most recent login time
demographics .youtube.com 6 months Most likely used for demographic profiling and targeting for advertising
APISID .google.com 1 year This domain is owned by Google Inc. Although Google is primarily known as a search engine, the company provides a diverse range of products and services. Its main source of revenue however is advertising. Google tracks users extensively both through its own products and sites, and the numerous technologies embedded into many millions of websites around the world. It uses the data gathered from most of these services to profile the interests of web users and sell advertising space to organisations based on such interest profiles as well as aligning adverts to the content on the pages where its customer's adverts appear.
SSID google.com 1 year This domain is owned by Google Inc. Although Google is primarily known as a search engine, the company provides a diverse range of products and services. Its main source of revenue however is advertising. Google tracks users extensively both through its own products and sites, and the numerous technologies embedded into many millions of websites around the world. It uses the data gathered from most of these services to profile the interests of web users and sell advertising space to organisations based on such interest profiles as well as aligning adverts to the content on the pages where its customer's adverts appear.
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com 3 months YouTube is a Google owned platform for hosting and sharing videos. YouTube collects user data through videos embedded in websites, which is aggregated with profile data from other Google services in order to display targeted advertising to web visitors across a broad range of their own and other websites. This cookie is used as a unique identifier to track viewing of videos
PREF youtube.com 5 years YouTube is a Google owned platform for hosting and sharing videos. YouTube collects user data through videos embedded in websites, which is aggregated with profile data from other Google services in order to display targeted advertising to web visitors across a broad range of their own and other websites. This is a common Google cookie, used across several of their services. Stores user preference, can be used to personalise ads on google searches.
APISID youtube.com 10 years YouTube is a Google owned platform for hosting and sharing videos. YouTube collects user data through videos embedded in websites, which is aggregated with profile data from other Google services in order to display targeted advertising to web visitors across a broad range of their own and other websites.
PREF .google.com 1 year This domain is owned by Google Inc. Although Google is primarily known as a search engine, the company provides a diverse range of products and services. Its main source of revenue however is advertising. Google tracks users extensively both through its own products and sites, and the numerous technologies embedded into many millions of websites around the world. It uses the data gathered from most of these services to profile the interests of web users and sell advertising space to organisations based on such interest profiles as well as aligning adverts to the content on the pages where its customer's adverts appear. This is a common Google cookie, used across several of their services. Stores user preference and can be used to personalise ads on google searches.
GPS .youtube.com 1 day YouTube is a Google owned platform for hosting and sharing videos. YouTube collects user data through videos embedded in websites, which is aggregated with profile data from other Google services in order to display targeted advertising to web visitors across a broad range of their own and other websites.
SSID .youtube.com 1 year Source OneTrust: YouTube is a Google owned platform for hosting and sharing videos. YouTube collects user data through videos embedded in websites, which is aggregated with profile data from other Google services in order to display targeted advertising to web visitors across a broad range of their own and other websites.
LOGIN_INFO .youtube.com 2 years YouTube is a Google owned platform for hosting and sharing videos. YouTube collects user data through videos embedded in websites, which is aggregated with profile data from other Google services in order to display targeted advertising to web visitors across a broad range of their own and other websites.
SID, NID, google.com 1 year Google uses cookies like NID and SID to help customize ads on Google properties, like Google Search. For example, we use such cookies to remember your most recent searches, your previous interactions with an advertiser’s ads or search results, and your visits to an advertiser’s website. This helps us to show you customized ads on Google.
https://policies.google.com/technologies/types?hl=en
SAPISID google.com 1 year This domain is owned by Google Inc. Although Google is primarily known as a search engine, the company provides a diverse range of products and services. Its main source of revenue however is advertising. Google tracks users extensively both through its own products and sites, and the numerous technologies embedded into many millions of websites around the world.
YSC youtube.com 1 year YouTube is a Google owned platform for hosting and sharing videos. YouTube collects user data through videos embedded in websites, which is aggregated with profile data from other Google services in order to display targeted advertising to web visitors across a broad range of their own and other websites.
id .doubleclick.net 1 year This cookie is used by DoubleClick to store the user's actions on the site after having viewed an ad or having clicked on the ad.
HSID .google.com 1 year Used by Google in combination with SID to verify Google user account and most recent login time
https://policies.google.com/technologies/types?hl=en
IDE, DSID,
_dc_gtm_ua
doubleclick.net 10 years Google uses one or more cookies for advertising they serve across the web. One of the main advertising cookies on non-Google sites is named ‘IDE‘ and is stored in browsers under the domain doubleclick.net. Another is stored in google.com and is called ANID. We use other cookies with names such as DSID, FLC, AID, TAID, and exchange_uid.
https://policies.google.com/technologies/types?hl=en
SAPISID .youtube.com 1 year YouTube is a Google owned platform for hosting and sharing videos. YouTube collects user data through videos embedded in websites, which is aggregated with profile data from other Google services in order to display targeted advertising to web visitors across a broad range of their own and other websites.
man-configurator-code-cookie MAN Truck & Bus Germany 1 month This cookie set by MAN Truck & Bus SE stores the configuration code of Truck Configurator users.
man-configurator-code-cookie-image MAN Truck & Bus Germany 1 month This cookie set by MAN Truck & Bus SE stores information in order to retrieve the appropriate image for the configured model.
man-configurator-code-cookie-line MAN Truck & Bus Germany 1 month This cookie set by MAN Truck & Bus SE stores the model of the vehicle configured in the Truck Configurator.
man-accept-cookies-notification MAN Truck & Bus 1 year This cookie set by MAN Truck & Bus SE stores the user's confirmation/permission for the storage of cookies.
CountryLang MAN Truck & Bus Session This cookie set by MAN Truck & Bus SE transfers the current language of the website to the Truck Configurator application.

March 2019