Δοχείο απορριμμάτων

Δοχείο απορριμμάτων

Αφαιρούμενο και εύκολο στον καθαρισμό δοχείο απορριμμάτων ανάμεσα στα καθίσματα.

Χαρακτηριστικά

  • Αυξημένη άνεση εσωτερικού χώρου και χειρισμού
  • Καθαριότητα στον εσωτερικό χώρο
  • Δοχείο απορριμμάτων προσβάσιμο επίσης από το κρεβάτι
  • Υψηλή ποιότητα με κλειστές επιφάνειες από υλικό εύκολο στον καθαρισμό και στο πλύσιμο

Τα πλεονεκτήματά σας

  1. Εύκολο στον καθαρισμό
  2. Περισσότερη καθαριότητα και άνεση στην καμπίνα
  3. Υψηλή ποιότητα

Αριθμός προϊόντος Ονομασία Ταιριάζει σε
81.66912-6264 Δοχείο απορριμμάτων TGS και TGX έως έτος μοντέλου 2019
81.66912-6294 Δοχείο απορριμμάτων στο ντουλάπι Καμπίνα GM, GN, GX από έτος μοντέλου 2020
81.66912-6295 Δοχείο απορριμμάτων στο ντουλάπι Καμπίνα TN, TM από έτος μοντέλου 2020

Εκτύπωση σελίδας