Θερμογραφικό χαρτί DTCO

Θερμογραφικό χαρτί

Ακόμα και σε μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, το ρολό του χαρτιού παραμένει ανθεκτικό και εξαιρετικά ευανάγνωστο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους ταχογράφους, όπως VDO, Actia και Stoneridge.

Χαρακτηριστικά

Ρολά 3 x 8 m

Τα πλεονεκτήματά σας

  1. Ανεπηρέαστο από μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις
  2. Εξαιρετικά ευανάγνωστο και ανθεκτικό

Αριθμοί προϊόντος

81.27103-6000 Θερμογραφικό χαρτί DTCO

Εκτύπωση σελίδας