Γρύλος οχήματος υδραυλικός

Γρύλος οχήματος υδραυλικός

Σηκώνει πολλά: Ο υποθεματικός γρύλος είναι αναπόσπαστη βοήθεια σε κάθε ζημιά ελαστικών.

Τα πλεονεκτήματά σας

  1. Η μεγάλη ανυψωτική ισχύς κάνει εφικτή την ανύψωση του οχήματος
  2. Ο οδηγός είναι εξοπλισμένος για κάθε ζημιά στα ελαστικά

Υπόδειξη

Προσέξτε το αναγκαίο τονάζ και τη μέγιστη απαίτηση ύψους (σε mm) του οχήματός σας.

Αριθμός προϊόντος Ονομασία Ταιριάζει σε
81.66805-6088 Γρύλος οχήματος 12t μονοβάθμιος 440 mm Όλα τα οχήματα MAN
81.66805-6089 Γρύλος οχήματος 12t διβάθμιος 525 mm
81.66805-6090 Γρύλος οχήματος 25t 522 mm
81.66805-0005 Μοχλός αντλίας 100 cm δύο μερών

Εκτύπωση σελίδας