Προστατευτικό κάλυμμα στα πίσω φώτα

Προστατευτικό κάλυμμα

Κάλυμμα από χαλυβδοέλασμα ως προστατευτικό πάνω από τα πίσω φώτα των 7 θαλάμων αριστερά και δεξιά.

Τα πλεονεκτήματά σας

  1. Προστασία από ζημιές
  2. Πλεονέκτημα σε εργοταξιακές χρήσεις / Offroad

Υπόδειξη: Λάβετε, επίσης, για αυτό το προϊόν τους ισχύοντες κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας της χώρας σας. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχει έγκριση κυκλοφορίας τύπου οχήματος για αυτό το προϊόν και επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εσωτερικές οδούς, π.χ. για εργοταξιακή κυκλοφορία σε χωματόδρομο.

Αριθμός προϊόντος Ονομασία Ταιριάζει σε
81.42940-0321 Προστατευτικό κάλυμμα, αριστερά Όλα τα TGS, TGX
81.42940-0322 Προστατευτικό κάλυμμα, δεξιά

Εκτύπωση σελίδας