Σήτα προστασίας προβολέων

Σήτα προστασίας προβολέων για οχήματα από έτος μοντέλου 2020
Σήτα προστασίας προβολέων για οχήματα έως έτος μοντέλου 2019

Οι ανοιγόμενες συρμάτινες σήτες από χάλυβα (χοντρή πλέξη στη βασική έκδοση και λεπτή πλέξη ως κουμπωτή προσθήκη κατά τη χρήση Offroad/σε εργοτάξια) προστατεύουν τους προβολείς από χτυπήματα πέτρας και ζημιές.

Υπόδειξη

  • Μόνο για οχήματα με χαλύβδινο προφυλακτήρα!
  • Η βασική έκδοση της χοντρής πλέξης εκπληρώνει τις προδιαγραφές της Ε.Ε.
  • Η προαιρετικά διαθέσιμη προσθήκη με τη στενή πλέξη επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο εκτός δρόμου.

Τα πλεονεκτήματά σας

  1. Προστασία από ζημιές
  2. Προστασία από χτυπήματα πέτρας κατά τη χρήση Offroad/σε εργοτάξια

Για οχήματα έως έτος μοντέλου 2019

Αριθμός προϊόντος Ονομασία Ταιριάζει σε
81.41630-5053 Σήτα προστασίας αριστερά TGL, TGM έως έτος μοντέλου 2019 με χαλύβδινο προφυλακτήρα και σύστημα καθαρισμού προβολέων
81.41630-5052 Σήτα προστασίας δεξιά
81.41630-5055 Προσθήκη λεπτής πλέξης αριστερά
81.41630-5054 Προσθήκη λεπτής πλέξης δεξιά
06.07213-3309 Φακοειδής βίδα (16x)
81.41630-0010 Βάση εξωτερικά (8x)
81.41630-0011 Βάση εσωτερικά (8x)
81.41630-0014 Κλιπ (8x)
81.41630-5051 Σήτα προστασίας αριστερά TGL, TGM έως έτος μοντέλου 2019 με χαλύβδινο προφυλακτήρα και σύστημα καθαρισμού προβολέων
81.41630-5050 Σήτα προστασίας δεξιά
81.41630-5057 Προσθήκη λεπτής πλέξης αριστερά
81.41630-5056 Προσθήκη λεπτής πλέξης δεξιά
06.07213-3309 Φακοειδής βίδα (16x)
81.41630-0010 Βάση εξωτερικά (8x)
81.41630-0011 Βάση εσωτερικά (8x)
81.41630-0014 Κλιπ (8x)
81.41630-5049 Σήτα προστασίας για αριστερά ή δεξιά (2x) TGL, TGM έως έτος μοντέλου 2019 με χαλύβδινο προφυλακτήρα χωρίς σύστημα καθαρισμού προβολέων
81.25140-0096 Βάση σφράγισης (8x)
06.04300-6712 Φακοειδής φρεζάτη βίδα (16x)
06.11064-2111 Εξάγωνο παξιμάδι (16x)
81.41630-5047 Σήτα προστασίας για αριστερά ή δεξιά (2x) TGL, TGM έως έτος μοντέλου 2019 με χαλύβδινο προφυλακτήρα χωρίς σύστημα καθαρισμού προβολέων
81.25140-0096 Βάση σφράγισης (8x)
06.04300-3611 Φακοειδής φρεζάτη βίδα (16x)
06.11064-2111 Εξάγωνο παξιμάδι (16x)

Για οχήματα από έτος μοντέλου 2020

Αριθμός προϊόντος Ονομασία Ταιριάζει σε
81.41630-5063 Σήτα προστασίας κύριου προβολέα αριστερά TGL, TGM από έτος μοντέλου 2020 με χαλύβδινο προφυλακτήρα
81.41630-5065 Προσθήκη λεπτής πλέξης κύριου προβολέα αριστερά
81.41630-5062 Σήτα προστασίας κύριου προβολέα δεξιά
81.41630-5064 Προσθήκη λεπτής πλέξης κύριου προβολέα δεξιά
06.07219-0050 Φακοειδής βίδα (16x)
81.41630-0010 Βάση εξωτερικά (8x)
81.41630-0015 Βάση εσωτερικά (8x)
81.41630-5059 Σήτα προστασίας κύριου προβολέα αριστερά TGS, TGX από έτος μοντέλου 2020 με χαλύβδινο προφυλακτήρα
81.41630-5067 Σήτα προστασίας πρόσθετου προβολέα αριστερά
81.41630-5061 Προσθήκη λεπτής πλέξης κύριου προβ. αριστερά
81.41630-5069 Προσθήκη λεπτής πλέξης πρόσθ. προβολέα αριστερά
81.41630-5058 Σήτα προστασίας κύριου προβολέα δεξιά
81.41630-5066 Σήτα προστασίας πρόσθετου προβολέα δεξιά
81.41630-5060 Προσθήκη λεπτής πλέξης κύριου προβ. δεξιά
81.41630-5068 Προσθήκη λεπτής πλέξης πρόσθ. προβολέα δεξιά
06.07219-0050 Φακοειδής βίδα (28x)
81.41630-0010 Βάση εξωτερικά (12x)
81.41630-0015 Βάση εσωτερικά (12x)
81.41630-0016 Βάση εσωτερικά (4x)

Εκτύπωση σελίδας