Γρίλια ψυγείου με νέο λογότυπο

Γρίλια ψυγείου με νέο λογότυπο

Στη μάσκα του ψυγείου βρίσκεται τώρα εντυπωμένος ο Λέοντας MAN πάνω σε πολύ γυαλιστερό μαύρο φόντο.

Τα πλεονεκτήματά σας

  1. Εξατομίκευση οχήματος
  2. Στυλιστική αναβάθμιση

Αριθμός προϊόντος Ονομασία Ταιριάζει σε
81.61150-6108 Σήτα προστασίας ψυγείου TGL/TGM TGL και TGM από Euro 6 έως έτος μοντέλου 2019
81.61150-6107 Σήτα προστασίας ψυγείου TGS TGS από Euro 6 έως έτος μοντέλου 2019
81.61150-6106 Σήτα προστασίας ψυγείου TGX TGX από Euro 6 έως έτος μοντέλου 2019

Εκτύπωση σελίδας