Διάταξη ρυμούλκησης

Διευρύνετε τις δυνατότητες μεταφοράς του MAN TGE με τη γνήσια διάταξη ρυμούλκησης της MAN (AHV). Ιδιαιτέρως πρακτική: Ξεβιδώνεται γρήγορα και εύκολα. Εάν οι αριθμοί έγκρισης τύπου Ε.Κ. και τα φορτία ρυμούλκησης είναι ήδη εργοστασιακά καταχωρισμένα στην άδεια κυκλοφορίας, τότε κατά την εκ των υστέρων τοποθέτηση μιας τέτοιας διάταξης AHV δεν απαιτείται πλέον ειδική έγκριση.

Επιπρόσθετα απαιτείται το κατάλληλο γνήσιο σετ ηλεκτρικής ενσωμάτωσης MAN για διατάξεις ρυμούλκησης.

Τα πλεονεκτήματά σας

  1. Διεύρυνση των δυνατοτήτων μεταφοράς
  2. Ξεβιδώνεται γρήγορα και εύκολα

Αριθμοί προϊόντος

  • 65.42020-0001 Σφαιρική κεφαλή AHV (κλειστή καρότσα, βαν, μονά ελαστικά) Όχι με: PR-QT4
  • 65.42020-0002 Σφαιρική κεφαλή AHV (κλειστή καρότσα, βαν, διπλά ελαστικά) Όχι με: PR-QT4
  • 65.42020-0003 Σφαιρική κεφαλή AHV (ανοιχτή καρότσα, μονά ελαστικά)
  • 65.42020-0004 Σφαιρική κεφαλή AHV (ανοιχτή καρότσα, διπλά ελαστικά)

Ταιριάζει σε

TGE Όλα

Εκτύπωση σελίδας