Πρόσθετες λειτουργίες ραδιοφώνου MMT_3 Advanced

(για οχήματα από έτος μοντέλου 2020)

Τώρα και για τη νεότερη γενιά του MMT από έτος μοντέλου 2020 διατίθενται ξανά για τους πελάτες προαιρετικές πρόσθετες λειτουργίες για τις εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις τους. Η γκάμα θα συνεχίσει να επεκτείνεται σταδιακά.

Ραδιόφωνο MMT_3

Προεγκατάσταση κάμερας

  • Προεγκατάσταση για τη σύνδεση μίας ή δύο καμερών
  • Η εικόνα της κάμερας εμφανίζεται στην έγχρωμη οθόνη 7 ιντσών του MAN Media Truck Advanced
  • Η ενεργοποίηση της κάμερας ή/και η εναλλαγή μεταξύ των καμερών γίνεται αυτόματα π.χ. επιλέγοντας την όπισθεν ή/και χειροκίνητα απευθείας από το ραδιόφωνο, ανάλογα με την εκάστοτε έκδοση
  • Περισσότερη ασφάλεια και αποτροπή ζημιών κατά την οπισθοπορεία/τους ελιγμούς μέσω της εμφάνισης του πίσω χώρου. Η αυτόματη εναλλαγή κατά την επιλογή της όπισθεν φροντίζει για επιπλέον άνεση και ξεκουράζει τους οδηγούς.

Υπόδειξη

Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση με κουμπωτό επαφέα είναι η έκδοση λογισμικού 4.2 στο όχημα. Η ενεργοποίηση μέσω πλήκτρου προϋποθέτει ένα πλήκτρο μεταγωγής της κάμερας. Αν δεν υπάρχει, τότε πρέπει να τοποθετηθεί εκ των υστέρων ένα πλήκτρο μεταγωγής της κάμερας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σημείο υποστήριξης σέρβις MAN ή στο MAN After Sales Portal. Η σύνδεση της(των) κάμερας(-ών) γίνεται σύμφωνα με την οδηγία του MANTED® (Τεχνικά στοιχεία και οδηγίες αμαξωμάτων MAN).

Αριθμός προϊόντος Ονομασία Ταιριάζει σε
81.25449-5041 Καλώδιο HSD 2 καμερών στο κεντρικό ηλεκτρικό σύστημα Μοντέλα TGL, TGM, TGS, TGX με MMT_3 από έτος μοντέλου 2020

MAN Genuine Software®

Επιλέξτε επιπρόσθετα την κατάλληλη έκδοση:

Αριθμός προϊόντος Ονομασία Ταιριάζει σε
Μία κάμερα:
81.25891-0365 Ενεργοποίηση κάμερας με πλήκτρο ή κουμπωτό επαφέα Μοντέλα TGL, TGM, TGS, TGX με MMT_3 από έτος μοντέλου 2020
81.25891-0367 Ενεργοποίηση κάμερας με την όπισθεν
Δύο κάμερες:
81.25891-0364 Ενεργοποίηση κάμερας
CAM1 (ενεργοποίηση με πλήκτρο ή κουμπωτό επαφέα), CAM2 (ενεργοποίηση με πλήκτρο)
Μοντέλα TGL, TGM, TGS, TGX με MMT_3 από έτος μοντέλου 2020
81.25891-0366 Ενεργοποίηση κάμερας
CAM1 (ενεργοποίηση με πλήκτρο ή κουμπωτό επαφέα), CAM2 (ενεργοποίηση με την όπισθεν)

Εκτύπωση σελίδας