Ραουλάκι ως βοήθημα φόρτωσης οροφής

Για τη μεταφορά σκαλών ή λοιπών μακριών προϊόντων (δομική ξυλεία, σωλήνες κ.λπ.) μπορεί να τοποθετηθεί προαιρετικά στην επιφάνεια φόρτωσης της καρότσας ένας βαμμένος φορέας σκάλας, που να προσφέρει επίσης προστασία του μετωπικού τοιχώματος.

Αριθμός προϊόντος Ονομασία
65.66961-0000 Σύστημα διχτυών Prosafe 1.400 x 1.025

Εκτύπωση σελίδας