Σετ γωνιών σύσφιγξης

Το σετ γωνιών σύσφιγξης ενδείκνυται εξαιρετικά για την ασφαλή και σταθερή μεταφορά μακριών αντικειμένων. Με τη βοήθεια των ψηλών γωνιών μπορούν να στερεωθούν π.χ. μαδέρια στον βασικό φορέα ή στη σχάρα αποσκευών.

Αριθμός προϊόντος Ονομασία
65.66970-6000 Σετ γωνιών σύσφιγξης

Εκτύπωση σελίδας