Set za pranje stakala

Set za pranje stakala

Spajamo ono što pripada zajedno. Brisač s gumom brisača i robusnim strugalom za led u tren oka pruža potrebnu vidljivost. S teleskopskom šipkom za jednostavnu uporabu. Položaj prilagođen značajkama odgovarajuće varijante vozačke kabine (vidi pregled dijelova za montažu). Izvlačiva teleskopska ručka s utičnom spojnicom za prebacivanje s nastavka za čišćenje (brisač i guma brisača) na nastavak strugala za led i obrnuto.

Karakteristike

  • Duljina: 95 – 150 cm
  • Boja: siva

Prednosti za vas

  1. Zahvaljujući atraktivnoj ponudi seta nisu potrebne pojedinačne kupnje
  2. Jednostavna uporaba
  3. Položaj prilagođen odgovarajućoj vozačkoj kabini

Kataloški broj Naziv Odgovara modelima
09.38064-0131 Strugalo za led Svi modeli TG, svi modeli TGE
08.00344-9021 Brisač za stakla
08.00344-9026 Teleskopska drška ¤5 – 150 cm

Dodatne informacije:
Pregled dodatno potrebnih montažnih dijelova možete pronaći u tablici u nastavku. Nijedan od montažnih dijelova nije primjenjiv za modele TGL i TGM s vozačkom kabinom FM, FN ili NN ni modele TGS i TGX od modelske godine 2020. U tim modelima set za pranje stakala smješta se u prostoru za odlaganje.

Kataloški broj Naziv Odgovara modelima
81.63921-5001 Držač TGL/TGM s vozačkom kabinom C do modelske godine 2019.; svi modeli TGL/TGM s vozačkom kabinom CC
81.63921-5002 Držač TGM s vozačkom kabinom L i LX do modelske godine 2019.
85.66915-2016 Stezaljka (2 komada potrebno) Svi modeli TGL/TGM s dvostrukom kabinom
81.66840-0058 Držač TGS i TGX, svi modeli do modelske godine 2019. (potrebna sva tri kataloška broja)
81.66840-0059 Držač
06.67123-4419 Obujmica crijeva (2 komada potrebno)

Tiskati stranicu