Sirena na stlačeni zrak

Zahvaljujući originalnoj sireni na stlačeni zrak MAN svi će vas čuti. Sirena na stlačeni zrak ne doprinosi samo izgledu vašeg kamiona, već služi i za davanje zvučnih signala u opasnim situacijama.

Karakteristike

  • Frekvencija 180 odn. 150 Hz
  • Radni tlak 600 – 1200 kPa
  • Jačina zvuka pri nazivnom tlaku 600 kPa na 2 m: oko 115 dB (A)

Napomena

Detaljan popis potrebnih dijelova za montažu možete dobiti u MAN servisnom centru. Preporučuje se ugradnja u MAN servisnom centru. Obratite pozornost na važeće propise zakona o cestovnom prometu vaše zemlje.

Kataloški broj Naziv Odgovara modelima
81.25301-6078 Sirena na stlačeni zrak 180 Svi modeli TGL, TGM, TGS, TGX do modelske godine 2019.
81.25301-6077 Sirena na stlačeni zrak 150

Tiskati stranicu