Test MAN kočionih obloga

Vaše prednosti

  • Visoki stepen bezbjednosti zbog konstantnijeg efekta kočenja u svim temperaturnim rasponima
  • Optimalan komfor vožnje zahvaljujući predvidljivom osjećaju kočenja pri konstantnom pritisku pedale
  • Dug vijek trajanja i ekonomičnost uz optimalno ponašanje kod habanja

Partner za kontakt na licu mjesta Brošura

MAN originalne disk kočnice: bez kompromisa za vašu bezbjednost

DEKRA poređenje proizvoda* potvrđuje izvanredan kvalitet MAN originala: kombinacija MAN originalnih kočionih diskova i kočionih obloga impresionira svojom snagom kočenja i habanjem. Sve za vaš bezbjedan dolazak na cilj.

U DEKRA poređenju proizvoda* su naše MAN originalne kočione obloge izravno poređene sa proizvodima drugih proizvođača. Rezultati su snažna potvrda našeg dugogodišnjeg rada na razvoju i jasan plus za vašu bezbjednost i efikasnost.

MAN originalne kočione obloge u DEKRA poređenju proizvoda

DEKRA poređenje proizvoda*

Poređenje proizvoda od strane nezavisnog instituta za testiranje DEKRA potvrđuje izuzetan kvalitet i snagu naših MAN originalnih kočnih obloga: pari kočionih obloga različitih proizvođača podvrgnuti su testu snage, habanja i napuklina od topline zajedno sa MAN originalnim kočionim diskovima. Sva tri testa su zasnovana na opšte prihvaćenim standardima. Rezultat: u sva tri pojedinačna testa naše kočione obloge su bile jasno superiorne u odnosu na testirane proizvode drugih proizvođača. Pomoću MAN originalnih kočionih diskova i kočionih obloga u vašem MAN vozilu, dokazano dobijate veću bezbjednost i manje habanja.

Ubjedite sami sebe: detalji o DEKRA poređenju proizvoda* i rezultati pojedinačnih testova za vas su sastavljeni u brošuri.

Testirani proizvodi:

MAN originalne kočione obloge
Kataloški br. 81.50820-6072
MAN Truck & Bus AG
Winkler kočione obloge
Br. djela 327 929 059 00
Christian Winkler GmbH & Co. KG
Repstar kočione obloge
Br. djela ME 031 50 001
Djelovi vozila TROST

1 Test snage

Morate se moći osloniti na kočnice vašeg vozila. Test snage, prema tome, mjeri efekat kočenja i stabilnost kočionog momenta u svim radnim situacijama. Sa EG-Fading testom (testom slabljenja efekta kočenja), inspektori mogu da mjere hemijski/fizički efekat smanjenja efekta kočenja dok se radna temperatura povećava.

U DEKRA poređenju proizvoda*, MAN originalna kočiona obloga impresionirala je svojim stalnim kočionim momentom. Maksimalno odstupanje u efektu kočenja je samo 4,5 % čak i kada se temperatura podigne na 500 °C. MAN originalna kočiona obloga tako obezbjeđuje apsolutno pouzdani efekat kočenja - u svakoj situaciji vožnje.


Odstupanje od početnog kočionog momenta pod uticajem temperature

2. Test habanja

Radni vijek kočionih obloga direktno utiče na ekonomičnost vašeg vozila. Pritom su posebno važne serije testova u temperaturnom rasponu do 300 °C. Ovo odgovara radnom stanju tokom normalne primjene na cesti.

U poređenju proizvoda DEKRA*, MAN originalne kočione obloge pokazale su najniže habanje u rasponu od 100 °C do 300 °C. Međutim, MAN originalne kočione obloge su takođe postigle dodatne bodove: imale su najmanju težinu za istu debljinu obloge. Zbog toga što niža težina obloge smanjuje opterećenje drugih komponenti kočionog sistema, MAN originalne kočione obloge mogu značajno produžiti životni vijek svih kočionih diskova vašeg vozila.


Rezultati testa habanja

  MAN originalna
kočiona obloga
TROST Repstar
kočiona obloga
Winkler
kočiona obloga
habanje na 100 - 300 °C 6,24 mm 6,81 mm 8,80 mm

3. Test napuklina od topline

Ako na vašem vozilu dođe do potpunog pucanja kočionog diska, neophodna je skupa zamjena. Da li i kada dođe do takvog pucanja, prvenstveno zavisi od toga koliko dobro kočioni disk i kočiona obloga rade zajedno pod uticajem temperature. Zato što neravnomjerna raspodjela temperature između diska i obloge dovodi do termičkih naprezanja unutar kočionog diska i na kraju do pukotina od topline u materijalu diska. Mogući zamor materijala kočionog diska se provjerava testom napuklina od topline.

Da bismo na najbolji način izbjegli zamor materijala na vašim kočionim diskovima, postavili smo posebno visok standard za naše disk kočnice: tek nakon trideset uspješnih ciklusa testa je položen test napuklina od topline. U DEKRA poređenju proizvoda*, samo kombinacija sa MAN originalnim kočionim oblogama je postigla navedeni cilj.

Rezultati testa napuklina od topline

MAN kočiona obloga

MAN originalna kočiona obloga

Položeni ciklusi testa: 30

TROST kočiona obloga

TROST Repstar kočiona obloga

Položeni ciklusi testa: 5

Preuranjeni prekid testiranja zbog puknuća diska!

Winkler kočiona obloga

Winkler kočiona obloga

Položeni ciklusi testa: 6

Preuranjeni prekid testiranja zbog puknuća diska!

* Testovi su sprovedeni u skladu sa međunarodno priznatim propisima i praćeni i dokumentovani od strane nezavisnog njemačkog instituta za testiranje DEKRA. Dokumentovani testovi nisu reprezentativni testovi. Rezultati se ne mogu generalizovati. Ovdje objavljeni rezultati se odnose isključivo na proizvode koji su navedeni u testu, a ne na druge proizvode na tržištu. Izvještaji o testiranju instituta DEKRA se deponuju u kompaniji MAN Truck & Bus i mogu se pregledati u bilo kom trenutku.


Mi smo tu za vas

MAN je vaš profesionalan partner koji je uvijek uz vas: otkrijte našu bogatu ponudu usluga ili nas kontaktirajte.

Pregled usluga

Pregled usluga

Zato što najbolji servis ono što je dobro čini još boljim. Ovdje otkrijte ponude usluga firme MAN.

Idi na pregled teretnih vozila

Servisni kontakt

Formular za kontakt

Imate još pitanja o MAN-ovoj ponudi usluga? Stupite u kontakt sa nama. Rado ćemo vas savjetovati.

Pretraga MAN centara

Nađite MAN servisni centar u neposrednoj blizini

Sa pretragom radionice i prodavnica naći ćete odgovarajućeg MAN partnera za kontakt u vašoj blizini.