Ettermontering av utvidet girfunksjon "Gynge kjøretøyet fritt"

Ettermontering av utvidet girfunksjon

Gjør det lettere å starte opp etter å ha sittet fast ("å bli sittende fast"), for eksempel på en snødekt vei eller i byggeplassområde. Etter manuell aktivering sørger gyngefunksjonen for at clutchen til det automatiske girsystemet åpnes veldig raskt når gasspedalen ikke lenger brukes. Gis det gass igjen, lukkes clutchen. Her velger den automatisk egnet gir for å redusere momentet på drivhjulene og dermed unngå sluring på hjulene. På denne måten kan kjøretøyet "gynges fritt".

Fordelene for deg

  1. Gjør igangkjøring lettere etter å ha sittet fast
  2. Tidsbesparelser gjennom "Gynge fritt" etter system

Delenummer Betegnelse Passer for
  Ettermontering av utvidet girfunksjon "Gynge kjøretøyet fritt" TGS, TGX Euro 6 modeller til modellår 2019 med TipMatic 12TX og 12 + 2

Skriv ut siden