Strategia klimatyczna MAN 2020

Pragniemy, aby nasz nowy model TGE przyczynił się w znacznym stopniu do ochrony klimatu. Jako nasz klient możesz się do tego przyczynić odwożąc swój stary pojazd TGE do autoryzowanego punktu recyklingu. Zamkniesz w ten sposób cykl, dzięki czemu żadne cenne surowce nie zostaną zmarnowane.

Nasza strategia klimatyczna

W naszej strategii klimatycznej 2020 wyznaczyliśmy główny cel, jakim jest redukcja emisji CO2. Bardzo ważną częścią tej strategii jest ochrona surowców.

Proces rozwijania modelu TGE jest certyfikowany zgodnie z normą ISO 14001 gwarantującą procesy techniczne przyjazne dla środowiska. Ponadto elementy składowe TGE są oznaczane zgodnie z zawartością poszczególnych surowców i sprawdzane zgodnie z normą ISO 22628:2002 pod katem recyklingu i ponownego wykorzystania.

Recykling samochodów dostawczych MAN

Jako klient MAN możesz przyczynić się do ochrony środowiska i zatroszczyć się o to, aby żadne cenne materiały nie zostały zmarnowane.

Wraz z przedsiębiorstwami partnerskimi stworzyliśmy w Europie sieć autoryzowanych punktów utylizacji starych pojazdów oraz certyfikowanych warsztatów demontażu. Można tam bezpłatnie odwieźć stary pojazd TGE i oddać go do utylizacji zgodnej z krajowymi przepisami.


Punkty przyjęcia

Dowiedz się, gdzie znajdują się nasze najbliższe punkty przyjęcia i odbioru pojazdów, w których poddawane są one utylizacji zgodnej z przepisami i zasadami ochrony środowiska.

Możesz również skontaktować się z naszymi pracownikami w punktach recyklingu MAN Service.

Informacje specyficzna dla kraju znajdują się tutaj:

Rozwiń wszystkieZwiń wszystkie