Test MAN disk kočnica

Vaše prednosti

  • Visok nivo bezbednost zahvaljujući doslednijim performansama kočenja na svim temperaturama
  • Optimalni komfor pri vožnji zahvaljujući predvidljivom ponašanju kočnica pri ujednačenom pritisku na pedalu kočnice
  • Dug radni vek i ekonomičnost zahvaljujući optimalnom načinu habanja

Lokalna osoba za kontakt Brošura

MAN originalne disk kočnice: nema kompromisa kada je reč o vašoj bezbednosti

DEKRA uporedno testiranje proizvoda* potvrdilo je izvanredan kvalitet MAN originalne opreme: Kombinacija MAN originalnih kočionih diskova i kočionih obloga ubeđuje svojom snagom kočenja i malim habanjem. Samim tim, svakog dana možete lako da ostvarite svoj cilj.

U okviru DEKRA uporednog testiranja* naše MAN originalne kočione obloge su direktno upoređene sa proizvodima drugih proizvođača. Dobili smo jasnu potvrdu našeg dugogodišnjeg rada na razvoju proizvoda, zahvaljujući čemu možemo da vam ponudimo nedvosmislenu prednost u pogledu vaše bezbednosti i ekonomičnosti poslovanja.

MAN originalne kočione obloge pred izazovom DEKRA uporednog testiranja

DEKRA uporedno testiranje proizvoda*

Uporednim testiranjem proizvoda koje je sproveo nezavisni institut za sertifikaciju DEKRA potvrđeni su izvanredan kvalitet i snaga naših MAN originalnih kočionih obloga: kočione obloge drugih proizvođača i MAN originalni kočioni diskovi su podvrgnuti testu snage, pouzdanosti i pucanju pri visokim temperaturama. Sva tri testa bila su zasnovana na opšte usvojenim standardima. Rezultat: U sva tri testiranja naše kočione obloge su ostvarile znatno bolji učinak u odnosu na proizvode drugih proizvođača. Kada u svom MAN vozilu koristite MAN originalne kočione diskove i kočione obloge, ostvarićete nedvosmislenu prednost zahvaljujući dodatnoj bezbednosti i manje habanja.

Uverite se i sami: detaljne informacije o DEKRA uporednom testiranju proizvoda* i rezultatima pojedinačnih testova smo predstavili za vas u posebnoj brošuri.

Testirani proizvodi:

MAN originalne kočione obloge
Kataloški br. 81.50820-6072
MAN Truck & Bus AG
Winkler kočione obloge
Br. dela 327 929 059 00
Christian Winkler GmbH & Co. KG
Repstar kočione obloge
Br. dela ME 031 50 001
TROST delovi za vozila

1. Test snage

Kočnice vašeg vozila moraju da budu pouzdane. U sklopu testa snage izmerene su performanse kočenja i stabilnost momenta kočenja u oblogama pri svim situacijama upotrebe. Testom slabljenja efekta kočenja (EG Fading) provereni su hemijski/fizički efekti umanjenih performansi kočenja pri povećanoj radnoj temperaturi.

U okviru DEKRA uporednog testiranja* MAN originalna kočiona obloga je pokazala ujednačen momenat kočenja. Maksimalno odstupanje u performansama kočenja od samo 4,5 % zabeleženo je pri porastu temperature od 500 °C. Samim tim, MAN originalna kočiona obloga vam garantuje apsolutno pouzdane performanse kočenja u bilo kakvim uslovima vožnje.


Odstupanje od izlaznog momenta kočenja pod dejstvom temperature

2. Test habanja

Radni vek kočionih obloga ima neposrednog uticaja na ekonomičnost vozila. Pri tome su najvažnija ona testiranja koja su izvršena pri temperaturama do 300 °C. To odgovara radnim uslovima pri normalnoj vožnji na putevima.

U okviru DEKRA uporednog testiranja proizvoda* MAN originalne kočione obloge su ostvarile najmanje habanje u opsegu od 100 °C do 300 °C. Međutim, MAN originalne kočione obloge nude i dodatnu prednost: obloge iste debljine imaju najnižu težinu. Budući da mala težina obloge ujedno smanjuje opterećenje na druge komponente kočionog sistema, uz MAN originalne kočione obloge možete da produžite radni vek svih disk kočnica u vozilu.


Rezultat testa habanja

  MAN originalne
kočiona obloga
TROST Repstar
kočiona obloga
Winkler
kočiona obloga
Habanje na temperaturi 100–300 °C 6,24 mm 6,81 mm 8,80 mm

3. Test pucanja pri visokim temperaturama

Ako kočioni disk u vozilu kompletno pukne, očekuje vas skupa zamena ove komponente. Da li će i kada doći do formiranja pukotine prevashodno zavisi od toga koliko efikasno međusobno sarađuju kočioni disk i kočiona obloga pod dejstvom temperature. Razlog tome je što neravnomerna raspodela temperature između diska i obloge izaziva toplotno opterećenje unutar kočionog diska i naknadno dovodi do pucanja materijala diska pri visokim temperaturama. U testu pucanja pri visokim temperaturama je proveren mogući zamor materijala kočionog diska.

Da bismo u najvećoj meri izbegli zamor materijala kočionih diskova, za naše disk kočnice smo definisali naročito visok kriterijum: test pucanja pri visokim temperaturama može da se smatra položenim tek nakon trideset uspešnih ciklusa. U okviru DEKRA uporednog testiranja proizvoda* samo je kombinacija sa MAN originalnim kočionim oblogama mogla da ostvari ovaj cilj.

Rezultat testa pucanja pri visokim temperaturama

MAN kočiona obloga

MAN originalna kočiona obloga

Uspešni ciklusi testiranja: 30

TROST kočiona obloga

TROST Repstar kočiona obloga

Uspešni ciklusi testiranja: 5

Prevremeni prekid testiranja usled pucanja diskova!

Winkler kočiona obloga

Winkler kočiona obloga

Uspešni ciklusi testiranja: 6

Prevremeni prekid testiranja usled pucanja diskova!

* Nezavisni nemački institut za sertifikaciju DEKRA je sproveo i nadgledao testove u skladu sa međunarodno priznatim propisima. Dokumentovana testiranja nisu reprezentativna testiranja. Samim tim, rezultati se ne mogu generalizovati. Rezultati koji su objavljeni ovde odnose se isključivo na proizvode koji su navedeni u testu, a ne na druge proizvode na tržištu. Protokol ispitivanja instituta DEKRA se čuva u kompaniji MAN Truck & Bus i može da se pregleda u bilo kom trenutku.


Mi smo ovde za vas

MAN je vaš profesionalan partner koji je uvijek uz vas: otkrijte našu bogatu ponudu usluga ili nas kontaktirajte.

Pregled usluga

Pregled usluga

Zato što najbolji servis ono što je dobro čini još boljim. Otkrijte ponude MAN usluga ovde.

Idi na pregled teretnih vozila

Idi na pregled autobusa

Servisni kontakt

Formular za kontakt

Imate li još pitanja vezano za MAN ponudu usluga? Stupite u kontakt sa nama. Rado ćemo vas savetovati.

Pretraga MAN centara

Nađite MAN servisni centar u neposrednoj blizini

Pretragom servisnih radionica i prodavnica možete da nađete odgovarajuću MAN osobu za kontakt u vašoj blizini.