MAN klimatstrategi 2020

Med vår nya TGE vill vi ge ett viktigt bidrag till klimatskyddet. Du som vår kund kan hjälpa oss med detta – genom returnera din ”begagnade” TGE till auktoriserade inlämningsställen. Slut kretsen så att inga dyra råmaterial går förlorade.

Vår klimatstrategi

I vår klimatstrategi 2020 har vi fastställt våra kärnmål för att minska koldioxidutsläppen. En avgörande beståndsdel av dessa kärnmål är resursbesparingen.

Vår produktutveckling av TGE är inbäddad i ett miljöledningssystem för teknisk utveckling enligt ISO 14001. Komponenterna på TGE är även märkta efter dess material och kontrolleras enligt ISO 22628:2002 avseende återvinningsbarhet och återvinningsandel.

Återvinning av den begagnade MAN-skåpbilen

Som MAN-kund kan du ge ett viktigt bidrag till miljöskyddet och se till att inga värdefulla råvaror går förlorade.

Tillsammans med partnerföretag har vi byggt upp ett rikstäckande nätverk av auktoriserade inlämningsställen för begagnade bilar och certifierade demonteringsföretag i Europa. Där kan du utan kostnad lämna tillbaka din ”gamla” TGE med förbehåll för efterlevnaden av gällande lagstiftning.


Inlämningsställen

Informera dig om våra auktoriserade inlämnings- resp. returneringsställen för miljövänlig och korrekt återvinning.

Du är även välkommen att kontakta våra medarbetare i MAN-serviceanläggningarna för utvärdering av begagnade bilar .

Landsspecifik information finns här:

Visa allaDölj alla