Komplettering AttentionGuard

Med ett MAN AttentionGuard kan säkerheten på vägarna höjas ytterligare. MAN AttentionGuard bygger på Lane Guard Systems (LGS) och stöder uppmärksamheten. Den känner i god tid tecken på reducerad uppmärksamhet av föraren och varnar både optiskt och akustiskt, för att öka uppmärksamheten vid faror.

Från en hastighet på 60 km/h utvärderar systemet kontinuerligt körparametrarna (lämnar filen eller styrningen, etc.) och drar på så sätt slutsatser om förarens uppmärksamhet. Varningen kommer 10 sekunder efter den sista av fem filbytena, inom maximalt 3 minuter
Optiskt: Visar ett meddelande i displayen under 8 sekunder
Akustiskt: Varningsljud från högtalarna vid förarsitsen
Vid ett avstånd på mer än 3 minuter mellan två filbyten och efter visning av en varning ställs räknaren åter på 0

Observera
Fordonet måste vara utrustar med Lane Guard System (LGS). Systemet fungerar inte om filmarkeringar saknas eller inte kan uppfattas.

Fördelar för er

  1. Högre trafiksäkerhet
  2. Ökar uppmärksamheten under körning
  3. Färre olyckor på grund av varning vid minskad uppmärksamhet

Artikelnummer Beteckning Passar till
81.25890-7985 MAN Genuine Software® TGS och TGX:
▪ Euro 6 från årsmodell februari 2017 till årsmodell 2019
▪ Med LGS4 [FUP (functional parameter): 81.25890-3853 konfiguration filvarningsassistent via PTM (Power Train Manager) och MFC (multifunktionskamera)
▪ PTM Step 6 eller efterföljande steg monterat

Skriv ut sida