Dovybavenie AttentionGuard

S MAN AttentionGuard je možné ďalej zvyšovať bezpečnosť na cestách. MAN AttentionGuard je asistent pozornosti zakladajúci sa na princípe Lane Guard System (LGS). Včas rozoznáva známky zníženej pozornosti vodiča a vystríha tak opticky, ako aj akusticky, aby zvýšil pozornosť pri jazde.

Od rýchlosti 60 km/h systém kontinuálne vyhodnocuje rozličné jazdné parametre (narušenia jazdného pruhu, spôsob riadenia) a na základe definovaného vyhodnocovacieho algoritmu tak robí závery o spôsobilosti vodiča na jazdu. Výstraha sa uskutočňuje 10 sekúnd po poslednom z piatich rozpoznaných prekročení jazdného pruhu s odstupom maximálne 3 minút
Opticky: Zobrazenie hlásenia na displeji v trvaní 8 sekúnd
Akusticky: Výstražný signál z reproduktora na mieste vodiča
Pri odstupe medzi dvomi prekročeniami jazdného pruhu dlhšom ako 3 minúty, ako aj po vydaní výstrahy sa počítadlo znovu vynuluje

Upozornenie
Vozidlo musí byť vybavené Lane Guard System (LGS). Systém nefunguje pri chýbajúcom/nerozpoznanom označení jazdného pruhu

Vaše výhody

  1. Zvýšenie bezpečnosti na ceste
  2. Zvýšenie pozornosti pri jazde
  3. Predchádzanie nehodám výstrahou pri zníženej pozornosti

Predmetové číslo Označenie Vhodné pre
81.25890-7985 MAN Genuine Software® TGS a TGX:
▪ Euro 6 od MR február 2017 do MR 2019
▪ s LGS4 [FUP (functional parameter): 81.25890-3853 Konfigurácia výstražného asistenta jazdného pruhu pomocou PTM (Power Train Manager) a MFC (Multi functional camera)
▪ zabudovaný PTM krok 6 alebo ďalší krok

Tlačiť stránku