MAN Klimatická stratégia 2020

S naším novým TGE chceme výrazným spôsobom prispieť k ochrane klímy. Vy ako náš zákazník nám pritom môžete pomôcť – tým, že svoje „staré“ TGE odovzdáte na autorizovaných zberných miestach. Uzavrite kruh, aby sa neplytvalo vzácnymi zdrojmi.

Naša klimatická stratégia

V našej Klimatickej stratégii 2020 sme si stanovili hlavné ciele na zníženie emisií CO2. Podstatná súčasť týchto hlavných cieľov sa týka zachovania zdrojov.

Náš vývoj produktu TGE je založený na systéme environmentálneho manažmentu v oblasti technického vývoja s certifikáciou podľa ISO 14001. Diely TGE sú okrem toho označené podľa svojich materiálov a kontrolované podľa ISO 22628:2002 s ohľadom na recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť.

Recyklácia starých vozidiel MAN Van

Ako zákazník spoločnosti MAN môžete výrazne prispieť k ochrane životného prostredia a postarať sa o to, aby sa nestratili hodnotné suroviny.

Spolu s partnerskými spoločnosťami sme v Európe vybudovali celoplošnú sieť autorizovaných zberných miest na zber starých vozidiel a certifikovaných demontážnych podnikov. Pri splnení požiadaviek národných zákonných predpisov tam môžete bezplatne odovzdať svoje „staré“ TGE.


Zberné miesta

Informujte sa o našich autorizovaných zberniach, resp. zberných miestach na ekologickú recykláciu v súlade s predpismi.

Môžete tiež osloviť našich zamestnancov v v servisných strediskách MAN s otázkami týkajúcimi sa recyklácie starých vozidiel .

Informácie pre danú krajinu nájdete tu:

Všetky otvoriťVšetky zavrieť