Radio MMT_1 Advanced doplnkové funkcie

(od MR 2013 do MR 2016)

MAN Media Truck Advanced ponúka zákazníkovi množstvo funkcií. Vďaka modulárnej konštrukcii má zákazník možnosť rozšíriť základné zariadenie voliteľne dostupnými doplnkovými funkciami podľa svojich potrieb a požiadaviek. A to celé za veľmi atraktívny pomer ceny a výkonu!

Dostupné doplnkové funkcie:

 • Funkcia handsfree
 • Príprava pre kameru
 • Prípojka USB/AUX-in
 • Navigácia

Vaše výhody

 1. Rozšírenie podľa potrieb a požiadaviek
 2. Atraktívny pomer ceny a výkonu

Funkcia handsfree

Bezdrôtové aktivovanie handsfree v MAN Media Advanced (Bluetooth). Ďalšie informácie o prevádzke mobilných telefónov nájdete v návode na obsluhu svojho vozidla.

Upozornenie

Vo vozidle je mikrofón a pripojovací kábel. Výnimka podmienená konštrukciou pri vybraných typoch vozidiel.

Vaše výhody

 1. Väčšia bezpečnosť, pretože vodiča nerozptyľuje ovládanie mobilného telefónu
 2. Väčší komfort

Predmetové číslo Označenie Vhodné pre
81.25890-7672 MAN Genuine Software® TGL, TGM, TGS, TGX modely s MMT_1 od MR 2013 do MR 2016
81.28201-0047 Mikrofón
81.25459 – 5 704 Pripojovací kábel MMT na a stĺpik
81.25459 – 5 550 Pripojovací kábel a stĺpik na strechu

Príprava pre kameru

Pripojenie kamery je možné, keď je MMT vybavený potrebnou verziou softvéru a je nainštalovaná príprava pre kameru. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti oprava a informácii pre údržbu/servis: ▶ TI 492402

Vaše výhody

Umožňuje ľahkú inštaláciu kamery

Upozornenie

Pripojenie kamery sa uskutočňuje analogicky podľa smernice MANTED® (MAN technické údaje a smernice pre nadstavby).

Predmetové číslo Označenie Vhodné pre
pozri TI 492402 MAN Genuine Software® TGL, TGM modely s MMT_1 od Euro 6 do MR 2016; TGS, TGX modely s MMT_1 od MR 2013 do MR 2016

Prípojka USB/AUX-IN v prístrojovej doske

Prípojka USB/AUX-IN v pravom okraji odkladacej priehradky stredovej konzoly.

Jedna prípojka, veľa možností:

 • Funkcia nabíjania pre mobilné telefóny
 • Možnosť pripojenia pre externé audiozdroje (napr. MP3-Player)
 • Prípojka USB pre rozličné veľkokapacitné pamäte USB
 • Miesto na držiak na poháre vľavo zostáva voľné
 • Zodpovedajúci výrez v prístrojovej doske sa stará o optimálne lícujúci tvar

Vaše výhody

 1. Umožňuje množstvo rozličných funkcií
 2. Väčší komfort
 3. Optimálne lícujúci tvar v pravom okraji odkladacej priehradky stredovej konzoly

Upozornenie

V jednotlivých prípadoch nie je lišta s pripájacími zdierkami C na MMT obsadená. Pre tieto jednotlivé prípady je lišta s pripájacími zdierkami v ponuke osobitne ako jednotlivý diel:
81.25475-0247 lišta s pripájacími zdierkami 12-pól.
81.25475-0244 blokovací diel

Predmetové číslo Označenie Vhodné pre
81.25432-0543 Zásuvka USB a AUX-IN TGL, TGM modely s MMT_1 od Euro 6 do MR 2016; TGS, TGX modely s MMT_1 od MR 2013 do MR 2016
81.25460-5032 Káblový zväzok vozidlo s ľavostranným a pravostranným priadením
81.28104-6057 Vozidlo s ľavostranným riadením
81.28104-6058 Vozidlo s pravostranným riadením

Navigácia

Funkcia navigácie si vyžaduje aktiváciu funkčných parametrov na MMT. Navyše je možné objednať mikro-SD kartu s mapami.

Upozornenie

Ako podmienka musí byť k dispozícii anténa GPS. Informujte sa podľa našej kombinovanej lepiacej antény 3G/GPS a LTE/GNSS.

Vaše výhody

 1. Väčší komfort jazdy
 2. Cieľ sa dá dosiahnuť rýchlejšie/ľahšie

MAN Genuine Software®
Navigácia SD karta – dostupné sú nasledujúce oblasti:

Predmetové číslo Označenie Vhodné pre
81.28151-0111 Pamäťová karta navigačného systému Európa 2020/21 TGL, TGM, TGS, TGX modely s MMT_1 od MR 2013 do MR 2016
81.28151-0113 Pamäťová karta navigačného systému východná Európa 2020/21
81.28151-0112 Pamäťová karta navigačného systému západná Európa 2020/21
81.28151-0093 Pamäťová karta navigačného systému Austrália/Nový Zéland 2018/19
81.28151-0081 Pamäťová karta navigačného systému Brazília 2018/19

Tlačiť stránku