Radio MMT_3 Advanced doplnkové funkcie

(pre vozidlá od modelového roka 2020)

Aj pre najnovšiu generáciu MMT od modelového roka 2020 môžu zákazníci znovu získať voliteľne dostupné prídavné funkcie podľa svojich potrieb a požiadaviek. Portfólio sa bude do budúcnosti postupne rozširovať.

Rádio MMT_3

Príprava pre kameru

  • Príprava na pripojenie jednej alebo dvoch kamier
  • Obraz kamery sa zobrazuje na 7“ farebnom displeji MAN Media Truck Advanced
  • Aktivácia kamery, resp. prepínanie medzi kamerami, sa uskutočňuje podľa variantu automaticky, napr. zaradením spiatočky a/alebo manuálne priamo na rádiu
  • Väčšia bezpečnosť a predchádzanie škodám pri cúvaní/manévrovaní vďaka zobrazeniu okolia vzadu. Automatické prepínanie pri zaradení spiatočky sa stará o dodatočný komfort a odľahčuje jazdný personál.

Upozornenie

Predpokladom pre aktiváciu pomocou kolíkového kontaktu je vozidlo s verziou softvéru 4.2. Aktivácia tlačidlom predpokladá prepínacie tlačidlo kamery. Ak toto nie je k dispozícii, musí sa dovybaviť prepínacie tlačidlo kamery. Bližšie informácie získate vo svojom servisnom mieste MAN alebo na portáli MAN After Sales. Pripojenie kamery (kamier) sa uskutočňuje analogicky podľa smernice MANTED® (MAN technické údaje a smernice pre nadstavby).

Predmetové číslo Označenie Vhodné pre
81.25449-5041 HSD vedenie 2 kamery v centrálnej elektrike TGL, TGM, TGS, TGX modely s MMT_3 od MR 2020

MAN Genuine Software®

Vyberte navyše vhodný variant:

Predmetové číslo Označenie Vhodné pre
Jedna kamera:
81.25891-0365 Aktivácia kamery tlačidlom alebo kolíkovým kontaktom TGL, TGM, TGS, TGX modely s MMT_3 od MR 2020
81.25891-0367 Aktivácia kamery zaradením spiatočky
Dve kamery:
81.25891-0364 Aktivácia kamery
CAM1 (aktivácia tlačidlom alebo kolíkovým kontaktom), CAM2 (aktivácia tlačidlom)
TGL, TGM, TGS, TGX modely s MMT_3 od MR 2020
81.25891-0366 Aktivácia kamery
CAM1 (aktivácia tlačidlom alebo kolíkovým kontaktom), CAM2 (aktivácia zaradením spiatočky)

Tlačiť stránku